Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Ogłoszenia

Data publikacji 11 kwietnia 2024 roku

Ogłoszenie w sprawie komunalizacji dla działki 731/1 - przejdź

 

Data publikacji 9 kwietnia 2024 roku

Ogłoszenia w sprawie komunalizacji dla działek 1072 oraz 237 

przejdź

przejdź

 

Data publikacji 27 wreśnia 2023 roku

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntów rolnych- przejdź

ODWOŁANIE PRZETARGU NA WYDZIERŻAWIENIE GRUNÓW ROLNYCH- przejdź

 

Data publikacji 6 września 2023 roku

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntów rolnych położonych na terenie gminy Czempiń, będących własnością Gminy Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 7 czerwca 2023 roku

Zarządzenia nr 658/2023 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 3 lat - przejdź

 

Data publikacji 24 marca 2023 roku

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w Czempiniu - przejdź

 

Data publikacji 25 sierpnia 2022 roku

Ogłoszenie w sprawie komunalizacji działek oznaczonych nr geodezyjnym 130.135, 136, 138, obręb Piechanin, gmina Czempiń-przejdź

 

Data publikacji 10 sierpnia 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w użyczenie-przejdź

 

Data publikacji 20 lipca 2022 roku

Zarządzenie nr 526/22 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat - przejdź

 

Data publikacji 20 lipca 2022 roku

II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w Czempiniu przy ulicy Kościelnej 16 - przejdź

 

Data publikacji 30 czerwca 2022 roku

Wykaz nieruchomości lokalu mieszkalnego w Słonin 33 - przejdź

Wykaz lokalu użytkowego Tlenownia Czempiń- przejdź

Data publikacji 6 czerwca 2022 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego – działka o nr ewid. 80/4 obręb Głuchowo - przejdż

 

Data publikacji 31 maja 2022 roku

Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Czempiń przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na współwłaścicieli nieruchomości sąsiedniej - przejdź


Data publikacji 25 maja 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres do 5 lat - przejdź

 

Data publikacji 5 maja 2022 roku

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Czempiń o sprzedaży drewna opałowego - przejdź

 

Data publikacji 27 kwietnia 2022 roku

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntów rolnych położonych na terenie gminy Czempiń, będących własnością Gminy Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 20 kwietnia 2022 roku

I przetarg na oddanie w najem lokalu użytkowego - przejdź

 

Data publikacji 30 marca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie dzierżawy gruntów rolnych - przejdź

Załącznik - przejdź

Data publikacji 23 marca 2022 roku

Wyjaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - Donatowo - przejdź

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - Donatowo - przejdź

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - Czempiń - przejdź

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu na działalność handlową w drodze przetargu nieograniczonego - Czempiń ulica Kościelna 16 - przejdź

 

Data publikacji 16 marca 2022 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

Treść informacji - przejdź

 

Data publikacji 14 lipca 2021 roku

Zarządzenie nr 346/21 Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie przeznaczenia do oddania  w dzierżawę, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - przejdź

 

Data publikacji 15 kwietnia 2021 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, dotyczący nieruchomości położonej w Piotrkowicach, stanowiącej własność Województwa Wielkopolskiego

Tresć informacji - przejdź

 

Data publikacji 7 kwietnia 2021 roku

Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem strażnicy

Burmistrz Gminy Czempiń informuje, że w dniu 7 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czempiniu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 wywieszono na okres 21 dni, wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem strażnicy położonej w Czempiniu przy ul. Śremskiej 1, przeznaczonej do użyczenia na rzecz OSP w Czempiniu  na okres do 3 lat.

Data publikacji 24 lutego 2020 roku

Wynajem lokalu w drodze nie przetargowej

Burmistrz Gminy Czempiń informuje, że w dniu 24 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czempiniu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 wywieszono na okres 21 dni, wykaz  lokalu użytkowego położonego w Czempiniu przy ul. Śremskiej 1 przeznaczonego do wynajmu na działalność usługową, z zakresu szkolenia kierowców w drodze bezprzetargowej  na okres do 3 lat.

 

Data publikacji 3 sierpnia 2020 roku

Zawiadomienie Starosty Kościańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych - przejdź

 

Data publikacji 1 czerwca 2020 roku

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czempiń na lata 2020 -2035” - przejdź

   

Data publikacji 27 maja 2020 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - przejdź

 

Data publikacji 27 maja 2020 roku

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 23 grudnia 2019 roku

Zarząd Koła Łowieckiego nr 33 ŻBIK w Mosinie informuje o zaplanowanych dodatkowych terminach polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 w obwodzie łowieckim nr 210:

Termin polowania
Godzina rozpoczęcia/zakończenia polowania, miejsce polowania:
11.01.2020 r.
8:00 – 16:00
Leśnictwo Będlewo, Brodniczka, Grzybno
18.01.2020 r.
8:00 – 16:00
Leśnictwo Będlewo, Brodniczka, Grzybno
25.01.2020 r.
8:00 – 16:00
Leśnictwo Będlewo, Brodniczka, Grzybno

 

Data publikacji 12 grudnia 2019 roku

Ocena jakości wody dla wodociągu publicznego Czempiń Borówko - przejdź

 

Data publikacji 12 grudnia 2019 roku

Ocena jakości wody dla wodociągu publicznego Piotrowo - przejdź

 

Data publikacji 04 grudnia 2019 roku

Ocena jakości wody dla wodociągu publicznego Gorzyczki - przejdź

 

Data publikacji 29 listopada 2019 roku

Plan polowań - przejdź

Uzupełnienie planu polowań zbiorowych na terenie OHZ Racot w sezonie łowieckim 2019/20

Treść dokumentu - przejdź

 

Data publikacji 27 listopada 2019 roku

Ogłoszenia o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

Treść dokumentu: Przejdź

 

Data publikacji 25 października 2019 roku

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Treść dokumentu: Przejdź

 

Data publikacji 24 września 2019 roku

Ogłoszenie o wstępnych listach projektów do budżetu obywatelskiego, które przeszły weryfikację i poddane zostaną głosowaniu

Załącznik

Załącznik

 

Data publikacji 4 września 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach środowiskowych dotyczących budowy elektrowni fotowoltaicznej.

Załącznik

 

Data publikacji 19 sierpnia 2019 roku

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Załącznik

 

Data publikacji 26 lipca 2019 roku

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcninka autostrady A2 (Konin - granica województwa) oraz o poddaniu go procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczneństwa

Załącznik

 

Data publikacji 17 lipca 2019 roku

WYKAZ lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu na działalność handlową lub usługową w drodze bezprzetargowej.

Załącznik

 

Data publikacji 6 marca 2019 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu AS Czempiń części terenu działki o nr ewid. 1227/5 stanowiącej własność Gminy Czempiń, z przeznaczeniem na boisko treningowe wraz z infrastrukturą towarzysząca.

Załącznik nr 1

Załącznik n 2

Załącznik nr 3

 

 

Data publikacji 25 lutego 2019 roku

Uchwała Rady Miejskiej w Czempiniu w sprawie zamiaru likwidacji trzech filii bibliotecznych Biblioteki Publicznej im. Czesława Przygodzkiego w Czempiniu.

Treść dokumentu- przejdź

 

Data publikacji: 10 października 2018 roku

Burmistrz Gminy Czempiń informuje o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Czempiń (działka 1159/6), 

Treść dokumentu - przejdź

 

Data publikacji 10 października 2018 roku

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania o udzielenie zgody na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do wód Olszynki.

Treść dokumentu - przejdź

 

Data publikacji: 3 października 2018 roku

Burmistrz Gminy Czempiń informuje o wywieszonym wykazie nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Borowo, Nowe Borówko, Piotrkowice

Treść dokumentu - przejdź

 

Data publikacji: 22 sierpnia 2018 roku

Burmistrz Gminy Czempiń informuje o wywieszonym wykazie nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Borowo, Nowe Borówko, Piotrkowice

Treść dokumentu - przejdź

 

 

Data publikacji: 18 kwietnia 2018 roku

Burmistrz Gminy Czempiń informuje o wywieszonym wykazie nieruchomości do użyczenia - Gorzyce

Treść dokumentu - przejdź

 

Data publikacji: 18 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia  - Gorzyce

Treść dokumentu - przejdź

 

Data publikacji: 21 marca 2018 roku

Burmistrz Gminy Czempiń ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem 1 lokalu użytkowego położonego w Czempiniu przy ulicy Kościelnej 16

Treść dokumentu - przejdź

 

Data publikacji:7 marca 2018 roku

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu rewitalizacynego w ramach poddziałania 9.2.1.

Treść dokumentu - przejdź

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia - pobierz

 

 

Data publikacji: 2 stycznia 2018 roku

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Jasień

Treść dokumentu: przejdź

 

 

Data publikacji: 11 grudnia 2017 roku

Informacja Starosty Kościańskiego dotycząca opracowania projektu dokumentu pn. ,,Program ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020” 

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 21 listopada 2017 roku

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Czempiń Kolejowa,Gorzyczki, Borówko

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 10 listopada 2017 roku

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dotyczące uwzględnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Wronczyn- Kościan Południe

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 16 padrziernika 2017 roku

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Gorzyczki

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 5 października 2017 roku

Informacja od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w sprawie wydania decyzji nr SKO.460.458.2017 w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 18 kwietnia 2017 r. dotyczącego odmowy ustalania środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy drobiu o planowanej obsadzie 585.000 sztuk (2340 DJP) na działkach nr ewid. 2/14, 2/15, 2/16, 2/20 i 2/21 obręb Piechanin.

Treść dokumnetu: przejdź

 

Data publikacji: 2 października 2017 roku

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Jasień

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 18 września 2017 roku

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Piotrowo

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 14 września 2017 roku

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Czempiń Borówko, Jasień

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 1 września 2017 roku

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Czempiń Borówko, Kolejowa, Gorzyczki, Piotrowo

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 25 sierpnia 2017 roku

Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie o wpłynięciu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie pn. ,,Wydobycie kopaliny pospolitej – piasku ze złoża BIECZYNY II”.

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 9 sierpnia 2017 roku

Burmistrz Gminy Czempiń ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem 1 lokalu użytkowego położonego w Czempiniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich (teren nowego targowiska) będącego we władaniu Gminy Czempiń.

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 24 lipca 2017 roku

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Piotrowo

Treść dokumentu: przejdź

Data publikacji: 17 lipca 2017 roku

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Głuchowo

Treść dokumentu: przejdź

Data publikacji: 17 lipca 2017 roku

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Gorzyczki

Treść dokumentu: przejdź

Data publikacji: 17 lipca 2017 roku

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Jasień

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 26 czerwca 2017 roku

Zawiadomienie Wójta Gminy Kościan o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (zamierzenie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3898P Czempiń na odcinkach Słonin - Racot oraz Racot - Gryżyna - Zgliniec - Wojnowice")

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 22 czerwca 2017 roku

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie spotkania dot. lokalizacji wieży telefonii komórkowej w Głuchowie

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 14 czerwca 2017 roku

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Czempiń na wydzierżawienie gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Czempiń, będących własnością Gminy Czempiń

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 9 czerwca 2017 roku

Informacja Starosty Kościańskiego o rozpoczęciu prac geodyzyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków, polegającej na dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów obowiązujących przepisów oraz aktualizacji danych ewidencyjnych, dotyczących gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych: Miasto Kościan, Miasto Śmigiel, Miasto Czempiń, Miasto Krzywiń.

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 29 maja 2017 roku

Ocena jakości wody 
z wodociągu publicznego Gorzyczki.

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 23 maja 2017 roku

Ocena jakości wody 
z wodociągu publicznego Czempiń – Kolejowa.

Treść dokumentu: przejdź 

 

Data publikacji: 23 maja 2017 roku

Ocena jakości wody 
z wodociągu publicznego Czempiń – Borówko.

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 22 maja 2017 roku

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Czempiń informujące o spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami wsi Betkowo dotyczącym opracowywanego projektu oraz późniejszej realizacji: „Przebudowy drogi gminnej w Betkowie nr 576024P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3913P do granicy gminy wraz z budową światłowodu. 

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 16 maja 2017 roku

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie

Informacja na temat wpłynięcia wniosku dot. wydania odmownej decyzji Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia : budowa fermy drobiu.

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 10 maja 2017 roku

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościanie

Informacje na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF) i metod zapobiegania temu schorzeniu

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 5 maja 2017 roku 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Głuchowo, Jasień, Piotrowo

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 10 kwietnia 2017 roku.

Ocena jakości wody 
z wodociągu publicznego Czempiń – Borówko.

Treść dokumentu: przejdź

 

Data Publikacji 6 kwietnia 2017 roku

Ogłoszenie Starosty Kościańskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego dla otworu hydogeologicznego

Pobierz plik

 

Data Publikacji: 4 kwietnia 2017 roku

Zawiadomienie  Wójta Gminy Kościan
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 3898P

Pobierz plik

 

Data Publikacji: 4 kwietnia 2017 roku

Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie  urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków  w ramach budowy drogi S5. 

Pobierz plik

 

Data publikacji: 21 marca 2017 roku 

Zawiadomienie Starosty Poznańskiego 

w sprawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Panu Józefowi Lazarkowi, prowadzącemu działalność pod nazwą "ELKA"

Pobierz plik

 

Data publikacji: 6 marca 2017 roku.

Ocena jakości wody
z wodociągu publicznego Czempiń – Borówko.

Treść dokumentu: przejdź


 

Data publikacji: 17 lutego 2017 roku 

Zawiadomienie

Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 

Pobierz plik

Pobierz załącznik - mapa

 

Data publikacji: 8 lutego 2017 roku 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie

Ocena  jakości wody z wodociągu publicznego Głuchowo, Jasień

Pobierz plik

 

Data publikacji:7 lutego 2017 roku 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie

Ocena obszarowa jakości wody

Pobierz plik

 

Data publikacji:7 lutego 2017 roku 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie

Ocena jakości wody : Czempiń Borówko, Jasień, Czempiń Kolejowa, Głuchowo, Głuchowo, Piotrowo, Gorzyczki

Pobierz plik

 

Data publikacji: 6 lutego 2017 roku 

Ogłoszenie

Zarządu Województwa Wielkopolskiego
o  przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu
nw. Projektu programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej
w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz BaP

Pobierz plik

 

Data publikacji: 24 stycznia 2017 roku 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie

Ocena jakości wody w Jasieniu

Pobierz plik

------------------------------------------------------------------------

 

Data publikacji: 18 stycznia 2017 roku

Ogłoszenie

Dyrektora
Nadleśnictwa Kościan

Konsultacje społeczne w sprawie wniosku
o derogację na użycie środka ochrony roślin Dimilin 480 SC

Pobierz plik 


Data publikacji: 13 styczna 2017 roku

Ogłoszenie 

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Lekarz Wetarynarii
w Kościanie

Postępowiania w obliczu zagrożenia ptasią grypą

Pobierz plik


Data publikacji: 30 grudnia 2016 roku

Ocena jakości wody

Pobiarz plik


Data publikacji: 29 grudnia 2016 roku

Zawiadomienie
Starosty Poznańskiego

Pobierz plik


 

Data publikacji: 16 grudnia 2016 roku

Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Pobierz plik


 

Data publikacji: 7 listopada 2016 roku 

Informacja

o ocenie jakości wody wodociągów publicznych, Czempiń - Kolejowa, Gorzyczki i Czempiń - Borówko.

Pobierz plik


 

Data publikacji: 25 października 2016 roku 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie

Ocena jakości wody w Gorzyczkach

Pobierz plik


 

Data publikacji: 6 września 2016 roku

Ogłoszenie

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie.

W związku z planowanym zwiększeniem limitów powołań do służby przygotowawczej w 2017 roku.

Treść ogłoszenia


 

Data publikacji: 11 sierpnia 2016 roku 

Burmistrz Gminy Czempiń
ogłasza konkurs na wybór realizatora
Programu Profilaktyki zakażeń
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
w 2016 roku

Pobierz plik
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2  


Data publikacji: 3 sierpnia 2016 roku 

Burmistrz Gminy Czempiń
ogłasza, że wyłozono do publicznego wglądu
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki 1217/3 w Czempiniu

pobierz plik 


Data publikacji: 20 lipca 2016 roku

Informacja
Urzędu Statystycznego w Poznaniu

o badaniu: "Wybór ścieżki kształcenia
a sytuacja zawodowa Polaków"
pobierz plik 


 Data publikacji: 20 lipca 2016 roku

Decyzja
Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kościanie

Stwierdzenie przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Piotrowo 
pobierz plik


 Data publikacji: 6 lipca 2016 roku

Burmistrz Gminy Czempiń
Ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem 1 lokalu użytkowego położonego w Czempiniu przy ul. Długiej 28 będącego we władaniu Gminy Czempiń.
pobierz plik


Data publikacji: 5 lipca 2016 roku 

Ogłoszenie
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego

O przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz zaproszenia na spotkania konsultacyjne.
pobierz plik


Data publikacji: 15 czerwca 2016 roku 

Burmistrz Gminy Czempiń
Ogłasza
I przetarg nieograniczony na oddanie w najem
1 lokalu użytkowego położonego w Czempiniu
przy ul. Długiej 28
będącego we władaniu Gminy Czempiń
pobierz plik


Data pierwotnej publikacji: 2016-02-02

Informacja Burmistrza Gminy Czempiń
Przetwarzanie tworzyw sztucznych punkt zbierania odpadów.
pobierz plik


 

Data publikacji: 2016-04-27

Burmistrz Gminy Czempiń

Ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w najem 1 lokalu użytkowego
położonego w Czempiniu
ul. Powstańców Wielkopolskich
(teren nowego targowiska)
będącego własnością Gminy Czempiń

Treść ogłoszenia cz. 1

Treśc ogłoszenia cz. 2 

Pliki do pobrania: