Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Forum Organizacji Pozarządowych

Forum Organizacji Pozarządowych

Od 26 lutego 2015 roku w gminie działa Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Czempiń.

Forum powołano w celu: 

  1. wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów zgłaszanych przez organizacje społeczne i  samorząd Gminy Czempiń,
  2. tworzenia bazy stałej współpracy zmierzającej do likwidowania niedoborów organizacyjnych i technicznych,
  3. zwiększenia efektywności działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe.

W ramach działalności Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Czempiń zorganizowano szereg spotkań podczas których:

  1. nawiązano współpracę dotyczącą przygotowania obchodów 100-lecia urodzin harcmistrza Floriana Marciniaka (maj 2015 roku) i organizacji Dni Czempinia 2015 (czerwiec 2015 roku).
  2. omawiano plany realizacji zadań organizacji pozarządowych na rok2015, anastępnie 2016, z uwzględnieniem zagadnień finansowych. 
  3. analizowano założenia rocznych Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z terenu Gminy Czempiń.
  4. omawiano bieżące sprawy i problemy.

Warto też wspomnieć, że 30 listopada 2015 roku w Urzędzie Gminy w Czempiniu odbyło się poszerzone spotkanie w ramach forum organizacji pozarządowych Gminy Czempiń. Tym razem, oprócz przedstawicieli organizacji społecznych, uczestniczyli w nim radni Rady Miejskiej w Czempiniu, sołtysi i członkowie rad sołeckich, przewodniczący oraz członkowie zarządów czempińskich osiedli, a także mieszkańcy Gminy Czempiń. Do Czempinia przybyła też Elżbieta Gazda-Zielony z Centrum PISOP w Lesznie.

W programie spotkania znalazły się:

  1. prezentacja lokalnych organizacji pozarządowych.
  2. prezentacja dobrych praktyk - przykładów ciekawych i różnorodnych inicjatyw realizowanych w obszarze ekonomii społecznej.

Namacalnym efektem współdziałania uczestników Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Czempiń była wiosenna akcja porządkowania Placu Zielony Rynek w Czempiniu przed obchodami 100-lecia urodzin harcmistrza Floriana Marciniaka. Akcja odbyła się w sobotę, 18 kwietnia 2015 roku.

Podjęto tez intensywną współpracę przy organizacji obchodów 100-lecia urodzin harcmistrza Floriana Marciniaka, ubiegłorocznych Dni Czempinia, Wakacji na sportowo, Jarmarku mikołajkowego, wypoczynku letniego dzieci 
i młodzieży, propagowanie tradycji śpiewaczej, wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.