Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Informacje ogólne

Informacje ogólne

Gmina Czempiń należy do Powiatu Kościańskiego, liczy sobie ponad 11 tysięcy mieszkańców, z czego ponad 5 tysięcy mieszka w mieście Czempiniu, a pozostali zamieszkują w 22 sołectwach. Gmina leży w południowo-zachodniej części Województwa Wielkopolskiego, zaledwie 35 km od Poznania. W efekcie, Gmina Czempiń, wchodzi w skład bliskiej strefy wpływu aglomeracji poznańskiej, ze wszystkimi z  tego wynikającymi udogodnieniami i możliwościami.

Gmina Czempiń, prosperująca jako gmina rolnicza, przez lata z powodzeniem realizowała się w tej branży, zaopatrując nie tylko region, ale także eksportując plony w odległe zakątki Europy. XXI wiek przyniósł nowe możliwości. Bliskość drogi ekspresowej S5, połączonej z systemem europejskich dróg poprzez autostradę A2, umiejscawia Gminę Czempiń na ważnym europejskim szlaku komunikacyjnym i handlowym, stwarzając dogodne warunki dla rozwoju przemysłu. Dla pełnego wykorzystania potencjału gminy, samorząd stworzył strefę inwestycyjną w Głuchowie, tuż przy węźle „Czempiń” na drodze ekspresowej S5, gdzie inwestorzy znajdują doskonałe zaplecze logistyczno - techniczne dla swojej działalności. Strefa inwestycyjna nadaje gminie nową jakość i wyznacza nowe kierunki rozwoju.

Gmina szczyci się ponadprzeciętną skutecznością w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, dzięki czemu od kilku lat znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Fakt ten potwierdzają niezależne rankingi. W ostatnim rankingu wykorzystania środków europejskich przez samorządy, Czempiń uplasował się na 1. miejscu w powiecie kościańskim, a 2. w województwie wielkopolskim. W rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów za lata 2017-2019 Gmina Czempiń znalazła się wśród liderów inwestycji, zajmując 1. miejsce w powiecie, a 3. w Wielkopolsce.

Ostatnie lata były kluczowe w kontekście dofinansowania unijnego dla największych projektów. W sferze oświaty - przedszkole samorządowe rozbudowano o nowoczesny budynek, a szkoły podstawowe w Czempiniu i Głuchowie przeszły kompleksową termomodernizację, dzięki czemu poprawiły się znacząco warunki edukacji dzieci i wzrosła efektywność ekonomiczna i estetyka budynków. W Głuchowie powstała nowoczesna sala gimnastyczna wraz z niezbędnym zapleczem oraz wyposażeniem. Doposażono pracownie szkolne. Powstał Czempiński Węzeł Przesiadkowy, w ramach którego wybudowano trzy nowoczesne parkingi, przejście podziemne, ścieżki pieszo-rowerowe, system informacji pasażerskiej, biletomat, energooszczędne oświetlenie oraz infrastrukturę towarzyszącą. Wykonano modernizację oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jarogniewice. Powstały szlaki turystyczne i edukacyjne. Trwają liczne inwestycje drogowe. Budowa, przebudowa i kompleksowe remonty nawierzchni są priorytetem w kontekście poprawy komfortu i bezpieczeństwa, poprawiają estetykę i stanowią bodziec rozwojowy. Nieustannie rozbudowywana jest sieć ścieżek rowerowych, budowane są kolejne odcinki sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, tworzone miejsca rekreacji dla mieszkańców: siłownie zewnętrzne, place zabaw, zieleń miejska. Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Czempinia zmieniła oblicze kluczowych obszarów, czyniąc miasto bardziej atrakcyjnym urbanistycznie, ekonomicznie i społecznie. W zdegradowanym kompleksie budynków, powstałych na przełomie XIX i XX w. utworzono Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA. Obiekt był zakładem przemysłowym, założonym przez Antoniego Jezierskiego, w którym produkowano m.in. tlen. Była to pierwsza tlenownia na zachodnich terenach Polski I jedna z dwóch w II Rzeczpospolitej Polskiej. Funkcjonowała do wybuchu II wojny światowej, po wojnie obiekt znacjonalizowano, we wczesnych latach 90-tych wyeksploatowany gmach porzucono. Sukcesem zwieńczono starania Gminy Czempiń o wykup opuszczonej, splądrowanej i niszczejącej TLENOWNI i dzięki realizacji dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu, podarowano jej drugie życie. To piękne, zabytkowe miejsce w sercu Czempinia, wyjątkowe w skali województwa wielkopolskiego i kraju, po latach znowu służy społeczności, stanowiąc siedzibę biblioteki, izby muzealnej, centrum kultury, instytucji i organizacji pozarządowych, kumulując życie społeczno – kulturalne lokalnej społeczności.

Atutem gminy jest dobre usytuowanie względem głównych szlaków komunikacyjnych, dające możliwość sprawnego przemieszczania się. Linia kolejowa E 59 stanowi element Transeuropejskiej Sieci Transportowej, w skład której wchodzą drogi i linie kolejowe, porty lotnicze, morskie, rzeczne, drogi wodne oraz terminale przeładunkowe.  Jest fragmentem międzynarodowego korytarza kolejowego Bałtyk-Adriatyk, który na terenie Polski prowadzi przez  Świnoujście – Szczecin – Poznań – Wrocław – Opole – Chałupki. Odległość z Czempinia do Portu Lotniczego Poznań - Ławica im. Henryka Wieniawskiego wynosi 39,6 km (32 minuty). Istotne szlaki komunikacyjne prowadzące przez Czempiń, bliskość do siedziby województwa - ok. 35 km do Poznania oraz siedziby powiatu - ok. 15 km do miasta Kościan, predysponuje Czempiń do rangi gminy o optymalnych warunkach dla rozwoju zarówno gospodarczego, jak i społecznego.

Warto tu zainwestować nie tylko kapitał, ale i swój czas! Gmina Czempiń jest gospodarzem najbardziej prestiżowych i największych w Polsce zawodów duathlonowych - ChampionMan Duathlon Czempiń. Pierwsze w Polsce, historyczne zawody mistrzowskie w duathlonie na dystansie średnim (10km biegu -60km jazdy na rowerze -10km biegu) odbyły się w Czempiniu w roku 2019. Od lat Czempiń nazywany jest duathlonową stolicą Polski. Co roku przybywa tu cała polska czołówka zawodników multisportowych i najlepsi w Polsce amatorzy - tysiące „ludzi ze stali”, czyniąc nas organizatorem jednej z największych imprez duathlonowych na świecie, przewyższającej liczebnością uczestników większość tak prestiżowych zawodów, jak np. POWERMAN. Pomimo tego ogromnego zasięgu zawsze udaje się zachować piknikową, rodzinną atmosferę z wieloma atrakcjami towarzyszącymi, czyniąc z zawodów wielkie święto, nie tylko dla sportowców, ale dla każdego.

Gmina Czempiń to miejsce gdzie bogata przeszłość harmonijnie przeplata się z interesującą teraźniejszością. Wszystko to sprawia, że warto tu zawitać…zainwestować…zamieszkać…

Zapraszamy!