Inwestycje
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Informacje ogólne

Informacje ogólne

Gmina Czempiń należy do Powiatu Kościańskiego, liczy sobie ponad 11 tysięcy mieszkańców, z czego ponad 5 tysięcy mieszka w mieście Czempiniu, a pozostali zamieszkują w 22 sołectwach. Gmina leży w południowo-zachodniej części Województwa Wielkopolskiego, zaledwie 35 km od Poznania. W efekcie, Gmina Czempiń, wchodzi w skład bliskiej strefy wpływu aglomeracji poznańskiej, ze wszystkimi z  tego wynikającymi udogodnieniami i możliwościami.

Atutem położenia Gminy Czempiń jest więc możliwość szybkiego dojazdu do Poznania, Kościana i Leszna.

Przez Gminę przebiega linia kolejowa E-59 relacji: Poznań-Wrocław, co powoduje, że czas dojazdu do stolicy województwa docelowo ograniczy się nawet do 30. minut. Drugim ważnym udogodnieniem komunikacyjnym dla Gminy Czempiń jest samochodowa droga krajowa nr 5, która także łączy Czempiń z: Poznaniem i Wrocławiem.

W budowie jest też droga ekspresowa o podobnym przebiegu.

Przez Gminę Czempiń przebiegają też drogi wojewódzkie:

  • Droga wojewódzka nr 310 (DW310), biegnąca przez środkową część województwa wielkopolskiego o łącznej długości 25 kilometrów. Droga ta przebiega przez dwa powiaty: śremski (gminy: Śrem, Brodnica) i kościański (gmina: Czempiń), a także przez miasta:  Śrem i Czempiń. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 310, przebiegający przez Gminę Czempiń, łączy miejscowości: Głuchowo – Czempiń – Śrem.
  • Droga wojewódzka nr 311 (DW311), to droga o długości 6 km, łącząca drogę krajową nr 5 w Kawczynie, z drogą wojewódzką nr 310 w mieście Czempiniu.  

Inne drogi o statusie dróg powiatowych i gminnych łączą Gminę Czempiń z: Mosiną, Kościanem i Śremem.