Kanał na YouTube


Pliki i wnioski do pobrania

Zapraszamy do pobrania i wypełnienia wniosków koniecznych do przeprowadzenia konkretnych spraw:

Rejestracja działalności gospodarczej – druki: przejdź

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego przejdź

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przejdź

Wniosek o wydanie zaświoadczenia o przeznaczeniu działek przejdź

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy przejdź

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy przejdź

Pliki do pobrania: