Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

Konkursy dla NGO

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA - JARMARK ŚWIĄTECZNY 2022przejdź

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - przejdź

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA - przejdź

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - przejdź

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej z dnia 25 stycznia 2021 roku

Zarządzenie BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert -przejdź

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej - przejdź

 

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej z dnia 22 stycznia 2019 roku

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej z dnia 19 lipca 2018 roku.

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej z dnia 4 stycznia 2017 roku.

 

 

 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej z dnia 24 listopada 2016 roku.

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej z dnia 5 grudnia 2016 roku.

 

 

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej, w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, w tym organizację w Czempiniu jarmarku nawiązującego tematyką do Świąt Bożego Narodzenia.

 

Zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Konkursowej, w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, w tym prace na cmentarzu ewangelickim.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, w tym organizację w Czempiniu jarmarku nawiązujacego tematyką do Świąt Bożego Narodzenia.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, w tym prace na cmentarzu ewangelickim w Czempiniu. 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizaję zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narowej.  

 

Uwaga!
Otwarty konkurs ofert!

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w tym, organizacji w Czempiniu jarmarku o charakterze historyczno - kulturalnym.

Szczegółowe informacje – Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 7 lipca 2016 r.: przejdź

 

*

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofertna realizację zadańz zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieżyz programem profilaktyki alkoholowej

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktyki antyalkoholowej.

 

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury tradycji narodowej.

 

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert

 

  1. na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w tym:
  • organizacji imprez kulturalnych, przeglądów i festiwali,
  • lekcji nauki śpiewu dla mieszkańców Gminy Czempiń,
  • uczestnictwa w imprezach kulturalnych, przeglądach i festiwalach,
  • organizacji imprez o charakterze integracyjnym,
  • kultywowania i nauki śpiewu.

 

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze HARFA

Kultywowanie nauki śpiewu poprzez uczestnictwo w przeglądach, festiwalach i konkursach

8 000,00 zł.

 

      2. z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w tym:

  • wspieranie zajęć, spotkań i wyjazdów osób chorych i potrzebujących,
  • wspieranie zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

 

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorych i Potrzebujących JASIEK

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

6 800,00 zł.

2.

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Kościanie „Razem Łatwiej”

Wycieczka integracyjna dla osób niepełnosprawnych z opiekunami

1 200,00 zł.

 

Czempiń, dnia 14 marca 2016 r.                                                        

 

Burmistrz Gminy Czempiń
/-/
Konrad Malicki

 

Archiwum Konkursów