Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Środki krajowe

Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w miejscowości Piotrkowice

Zakończone zostały prace związane z utwardzeniem drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piotrkowice. Na łącznej długości 1660 metrów drogi gruntowej wykonano nawierzchnię z kruszywa kamiennego. Zakres prac obejmował: mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 20 cm, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wybudowanie warstwy podbudowy o grubości 20 cm z kruszywa łamanego, plantowanie mechaniczne i ręczne powierzchni gruntu rodzimego poboczy drogi, oznakowanie pasa drogowego słupkami betonowymi „Pas drogowy” w każdym punkcie załamania granicy.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie wynoszącej 216 250,00 złotych, przy ogólnej wartości przedsięwzięcia wynoszącej 478 470,00 złotych.

 

Odnowa wsi w Starym Tarnowie

5 maja 2022 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu opublikował listę rankingową projektów, które zostały zgłoszone do XII edycji Konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś.

Konkurs jest organizowany w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Gmina Czempiń złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Integracja super sprawa – rodzic, dziecko i zabawa” – utworzenie strefy rekreacyjnej we wsi Stare Tarnowo” który po ocenie merytorycznej uzyskał dofinansowanie w kwocie 42 841,00 zł.

W ramach projektu w Starym Tarnowie powstała strefa rekreacyjna w skład której wchodzi plac zabaw na który składają się takie elementy jak zestaw zabawowy z jedną wieżą, huśtawka wahadłowa podwójna, trampolina, karuzela, kwadrat gimnastyczny, bujak sprężynowy. Na terenie placu zabaw powstało ponad to: wiata biesiadna, ławki, kosz na śmieci oraz dwustronna tablica prezentującą z jednej strony rys historyczny sołectwa, a z drugiej strony jego walory przyrodnicze. Głównym celem ww. projektu było zintegrowanie społeczności wiejskiej, odbudowanie i wzmocnienie więzi oraz podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Stare Tarnowo.

Celem projektu było także zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego oraz promocja turystyczna sołectwa.

 

 

     

 

DROGI W STARYM TARNOWIE DOFINANSOWANE!

W dniu 26.03.2018 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu Gminie Czempiń dofinansowania w wysokości 118 500,00 zł na budowę dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie wsi Stare Tarnowo.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 5 kwietnia 2018 r. Łączna długość dróg objętych dofinansowaniem wyniosła ponad kilometr, a dotacja pokryła prawie 80% wartości wykonanych prac. Zakres robót budowlanych obejmował: wykonanie koryta, zagęszczenie i profilowanie podłoża oraz wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm, oznakowanie pasa drogowego słupkami betonowymi oraz plantowanie poboczy drogi. Inwestycja zakończyła się na przełomie października/listopada 2018.