Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Badacsonytomaj


BADACSONYTMAJ - CZEMPIŃ


14 czerwca 2008 roku, Gmina Czempiń, zawarła Umowę o współpracy partnerskiej z Gminą Miasta Badacsonytomaj na Węgrzech.

Umowa zakłada współdziałanie partnerskich Gmin w dziedzinach: oświaty i kultury, sportu i turystyki, administracji oraz gospodarki.

Do najważniejszych efektów współpracy zaliczyć należy realizację Projektu pod nazwą: ”Współpraca między miastami zaprzyjażnionymi Badacsonytomaj, Marcelowa i Czempiń” , który został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu ”Europa dla obywateli”, Działanie pn. „Partnerstwo miast”. Projekt umożliwił spotkanie aż 153. obywateli z trzech krajów: 35. pochodziło z miasta Badacsonytomaj (Węgry), 65. z miasta Marcelová (Slowacja) i 53. z Gminy Czempiń (Polska).

Wnioskodawcą projektu była Gmina Miasta Badacsonytomaj na Węgrzech

Projekt realizowano w dniach: 11 czerwca – 14 czerwca 2015 roku.

W jego ramach zorganizowano szereg spotkań, dyskusji, warsztatów, koncertów i wycieczek, których celem była wzajemna prezentacja lokalnych i narodowych kultur trzech Gmin i trzech krajów. Dyskutowano też o możliwościach rozwoju partnerskiej współpracy oraz integracji, z wykorzystaniem możliwości, narzędzi i środków, które daje Unia Europejska.

O analogicznych kwestiach dyskutowali także Włodarze trzech Gmin uczestniczących w projekcie. 

Na uwagę zasługuje to, że Gminę Czempiń reprezentowali młodzi jej mieszkańcy, którzy wyróżnili się aktywnością i bogatym dorobkiem artystycznym. W wyjeździe uczestniczyli aktorzy z grupy teatralnej oraz chórzystki z Młodzieżowego Chóru „Polihymnia” przy Gimnazjum w Borowie; członkowie Młodzieżowej Kapeli Dudziarskiej ze Starego Gołębina; solistka Julia Augustyniak, a także dwóch instrumentalistów: Stasiu Ruszkowski i Mateusz Szymaniak - uczniowie Szkoły Muzycznej I st. w Kościanie.

Oficjalnej delegacji Gminy Czempiń przewodniczył natomiast Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki.

W ramach współpracy Partnerskiej Gminy Czempiń z Gminą Miasta Badacsonytomaj na Węgrzech odbywały się też regularne, dwustronne oficjalne wyjazdy, w  których, oprócz samorządowców obu Gmin, uczestniczyli przedstawiciele organizacji społecznych, osoby wyróżniające się w dziedzinach objętych współpracą partnerską, a także przedsiębiorcy. Celem tych wizyt było nawiązanie szeroko pojętych kontaktów między społecznościami. Okazją do wyjazdów były najczęściej doroczne Dni Czempinia i Święto Winobrania w Badacsonytmaj. 

Odbyły się też trzy organizowane społecznie, kilkudniowe wycieczki do Badacsonytomaj. Towarzyszył im bogaty program zwiedzania węgierskiej partnerskiej gminy i jej okolic. W wyjazdach tych uczestniczyli Mieszkańcy Gminy Czempiń w różnym wieku.