Kanał na YouTube


Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy w Czempiniu

Praktyki studenckie i szkolne w Urzędzie Gminy w Czempiniu.

Nabór na praktyki szkolne i studenckie prowadzony jest permanentnie przez cały rok.

Warunkiem przyjęcia na praktykę szkolną lub studencką jest złożenie podania do Urzędu Gminy w Czempiniu ze wskazanym preferowanym terminem jej odbywania.

Zakres zadań praktykanta określa umowa pomiędzy Urzędem Gminy w Czempiniu a instytucją kierującą do odbycia praktyki - szkołą lub uczelnią.

Praktyki prowadzone są pod opieką wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy w  Czempiniu; ich przebieg jest dokumentowany w dzienniku praktyk, a na zakończenie ich odbywania wydawana jest opinia o sposobie realizacji zadań podczas praktyk przez daną osobę.