Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

 

Remont ulicy Parkowej w Czempiniu

Dnia 8 sierpnia 2022 r. podpisana została pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim,
a Gminą Czempiń umowa o dofinansowanie zadania pn. „Remont ulicy Parkowej w Czempiniu” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na całkowitą wartość inwestycji przeznaczono 478 246,85 zł w tym ze środków pochodzących z dofinansowania z państwowych funduszy celowych kwotę w wysokości 334 772,79 zł.

Zakres zadania obejmował m.in. remont zdegradowanej nawierzchni drogi o długości 276,50 m oraz krawężników.

Dodatkowo w miejscu realizacji inwestycji została zamontowana tablica informująca o pozyskanym dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Podczas realizacji wyżej wymienionego zadania Gmina Czempiń wykonała remont parkingu znajdującego się przed Ośrodkiem Pomocy Społecznej ze środków własnych w kwocie 145 103,15 zł.

 

 

Podpisanie umowy na dofinansowanie ulicy Łąkowej

We wtorek 2 lipca 2019 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (przekształconego na Fundusz Dróg Samorządowych) projektu pn. Budowa ulicy Łąkowej w Czempiniu wraz z budową oświetlenia ulicznego. Umowę podpisał Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki. W ramach inwestycji zaplanowano m. in. budowę kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników, oraz budowę nowego oświetlenia drogowego.

Inwestycja zostanie dofinansowana do poziomu 50% wartości kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, przy łącznej wartości projektu wynoszącej blisko 900 tysięcy złotych. Przewidywalny termin zakończenia robót to czwarty kwartał 2019 roku. Należy przypomnieć, że w 2016 roku realizowana była przebudowa ul. J. Słowackiego, F. Chopina i Polnej w Czempiniu, w roku 2017 przebudowa drogi we wsi Piechanin, a we wrześniu 2018 roku zakończyła się inwestycja dotycząca budowy drogi – ul. J. Wybickiego w Czempiniu wraz z przebudową drogi we wsi Nowe Borówko.

Wszystkie ww. inwestycje zostały dofinansowane ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.