Kanał na YouTube


Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń przejdź

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4