Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Program Współpracy z Organizacjami

07.11.2023 r.

Projekt programu współpracy - przejdź

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie przeprowadzenia konsultacji - przejdź

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Projekt programu współpracy Gminy Czempiń z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 

PRZEJDŹ

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie przeprowadzenia konsultacji

PRZEJDŹ

 

 Data publikacji 09 listopada 2021 roku

Program Współpracy z Organizacjami na rok 2022

Projekt programu współpracy Gminy Czempiń z organizacjami pozarządowymi - przejdź

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie przeprowadzenia konsultacji - przejdź


 

 

Program Współpracy z Organizacjami na rok 2021

Data publikacji 28 października 2020 roku

Uchwała Rady Miejskiej w Czempiniu w sprawie Programu współpracy Gminy Czempiń z organizacjami pozarządowymi - przejdź

KONSULTACJE - Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie przeprowadzenia konsultacji