Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Referat Spraw Obywatelskich

Norbert Bartkowiak – Kierownik

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 10
nr telefonu: 61 28 26 703 wew.: 106
n.bartkowiak@ug.czempin.pl

Sprawy:

 1. załatwianie spraw z zakresu ewidencji ludności,
 2. prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych, w tym: załatwienie wniosków o wydawanie dowodów osobistych, unieważnianie dowodów osobistych, udostępnianie danych osobowych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, wydawanie zaświadczeń z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 3. prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców,
 4. prowadzenie spraw związanych z organizacją zgromadzeń, zbiórek publicznych,
 5. realizowanie zadań związanych z organizacją imprez masowych.

Marzena Stam - Włodarczak

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 10
nr telefonu: 61 28 26 703 wew.: 106
m.wlodarczak@@ug.czempin.pl

Sprawy:

 1. prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej,
 2. realizowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 3. zapewnienie porządku, spokoju i bezpieczeństwa w gminie,
 4. realizowanie zadań dotyczących repatriacji,
 5. realizowanie zadań określonych w przepisach o powszechnym obowiązku obrony,
 6. podejmowanie działań w przypadku powstania klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia oraz zagrożenia życia, zdrowia i środowiska noszącego znamiona kryzysu,
 7. ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy,
 8. prowadzenie spraw Gminy w zakresie obronności państwa,
 9. nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych w czasie pokoju oraz na wypadek mobilizacji i wojny.