Inwestycje
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Harmonogram wywozu śmieci

Poniżej przedstawiamy harmonogramy odbioru odpadów na 2016 rok przygotowywanych przez firmę Tonsmeier Zachód Sp. z o.o., przesłanych i zaakceptowanych przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania odpadów – SELEKT”.

Harmonogramy dotyczą odbioru zmieszanych odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych oraz odbioru odpadów selektywnych.

Harmonogram odbioru odpadów zielonych i liści nie został zaakceptowany, ponieważ nie uwzględniono zmienionej częstotliwości odbioru dla zabudowy miejskiej. Zgodnie ze zmianami Regulaminu utrzymania czystości i porządku Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” odbiór odpadów zielonych i liści w okresie od kwietnia do listopada obejmuje następującą częstotliwość odbioru:

  • W zabudowie miejskiej:
    • zabudowa jednorodzinna nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
    • zabudowa wielorodzinna nie rzadziej niż raz na tydzień.
  • W zabudowie wiejskiej odbiór odpadów nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie.

HARMONOGRAM 2020 ODPADY SELEKTYWNE

HARMONOGRAM 2020 ODPADY ZMIESZANE

 

 

Pliki do pobrania: