Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Czyste powietrze

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

„Czyste Powietrze” jest ogólnopolskim program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

 

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w Gminie Czempiń dane od początku trwania Programu do 31.03.2024 r.

 

Liczba złożonych wniosków       
o dofinansowanie

 

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - zakończonych        Kwota wypłaconej dotacji       
(zadania zakończone)
354 147

 

3 589 551,94

 

 

 

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać pod adresem:

·       https://czystepowietrze.gov.pl/ 

·       https://www.wfosgw.poznan.pl/ 

 

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora dotacji:

·        http://kalkulatordotacji.czystepowietrze.gov.pl/ 

oraz kalkulatora grubości izolacji:

·        https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ 

 

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy w Czempiniu , pok. nr 15 mieści się Gminny Punkt Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” czynny:

  •  poniedziałek od 7.00 do 18.00
  •  wtorek od 7.00 do 15.00
  •  środa od 7.00 do 15.00
  •  czwartek od 8.00 do 15.00
  •  piątek od 8.00 do 14.00

 

Informacja telefoniczna: (61)28 26 703 wew. 148

Gminny punkt konsultacyjno - informacyjny programu "Czyste Powietrze". Jest to bezpłatna pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o wsparcie w ramach Programu „Czyste Powietrze” i zamierzające skorzystać z konsultacji w punkcie, proszone są o wcześniejsze ustalanie wizyt z pracownikami urzędu pod ww. numerami telefonów.

Procedura przygotowania do złożenia wniosku w Gminnym punkcie

Wysokość dofinasowania zależna jest od uzyskiwanych dochodów, podstawowymi dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów są ostatnio złożone zeznanie podatkowe (PIT) lub zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego uzyskiwanego przez jednego członka gospodarstwa domowego (wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Czempiń ul. Parkowa 2 ). Aby ustalić wysokość dofinansowania oraz dokument, który potwierdzi uzyskiwane dochody najlepiej jest skontaktować się z pracownikiem gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze (tel. 61 2826703).

We wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze należy wskazać:

a)     numer działki oraz numer księgi wieczystej,

b)     rok uzyskania pozwolenia na budowę domu,

c)     powierzchnię całkowitą (powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku, mierzona po obrysie zewnętrznym),

d)     dane beneficjenta (wnioskodawcy) tj. imię, nazwisko, numer pesel, telefon kontaktowy oraz adres e-mail,

e)     rodzaj nowego źródła ciepła - przypadku gdy beneficjent wnioskuje o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła.

 

Załączniki do pobrania i wypełnienia: