Kanał na YouTube


Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta

Natalia Lewandowska

Urząd Gminy w Czempiniu
Biuro – hol Urzędu Gminy
nr telefonu.: 61 28 26 703 wew. 101
ug@czempin.pl

Zadania Biura Obsługi Interesanta: 

  1. udzielanie informacji, co do sposobów i terminów załatwiania spraw w Urzędzie,
  2. wydawanie kart usług, druków i formularzy wniosków związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie,
  3. wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie,
  4. przyjmowanie i elektroniczne rejestrowanie pism, wniosków i korespondencji wpływających od interesantów, koordynacja sprawdzenia kompletności wymaganych załączników i przekazywanie według kompetencji,
  5. wydawanie interesantom dokumentów przygotowanych w poszczególnych referatach,
  6. prowadzenie spraw związanych z załatwieniem skarg i wniosków interesantów,
  7. udostępnianie mieszkańcom do powszechnego wglądu aktów normatywnych,
  8. prowadzenie rejestru przesyłek wychodzących.