Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Zagospodarowanie Przestrzenne – Obwieszczenia, Ogłoszenia i Zarządzenia

Data publikacji 28 kwietnia 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.6.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c na działce o nr ewid. 163/29 obręb Piechanin oraz na części działek o nr ewid. 165, 168, 167/39 obręb Piechanin.

Pobierz plik

 

Data publikacji 23 marca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.27.2020 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie niskoparametrowej sieci ciepłowniczej – instalacji do przesyłu ciepła 2xDN150 z nowoprojektowanej biogazowni rolniczej do 500 kWe w miejscowości Iłówiec Wielki do miejscowości Czempiń, na części działek o nr ewid. 366, 367, 342, 365, 373/11, 377/5, 364, 329 obręb Stare Tarnowo, na części działek o nr ewid. 520, 548 obręb Czempiń, gmina Czempiń oraz na części działek o nr ewid. 177/1, 177/5, 177/6, 86, 85/2, 99/3 obręb Iłówiec, miejscowość Iłowiec Wielki, gmina Brodnica

Pobierz plik

 

Data publikacji 23 marca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.5.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (150-350 kPa) z rury PE Dz. 63, na działkach o nr ewid. 206/6, 206/5 obręb Piechanin, gmina Czempiń”

Pobierz plik

 

Data publikacji 19 marca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6730.122.2020, z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej, na budowie budynku usługowo-mieszkalnego, na działkach o nr ewid. 1159/3, 1159/4, 1142 obręb Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 marca 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.3.2021 z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej, na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, w ul. Leśnej w Betkowie, na części działek o nr ewid. 78/90, 78/15, 78/55, 78/87 obręb Betkowo, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 marca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej, na budowie sieci gazowej śr/c (150-350 kPa) z rury PE Dz. 63, L= ok. 250 mb, na działce o nr ewid. 163/29 obręb Piechanin oraz na części działek o nr ewid. 165, 168, 167/39 obręb Piechanin, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 marca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej, na budowie sieci gazowej śr/c (150-350 kPa) z rury PE Dz 63, na działkach o nr ewid. 206/6, 206/5 obręb Piechanin, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 9 marca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.1.2021 z dnia 09 marca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV, stanowiska słupowego w linii napowietrznej SN-15kV, prefabrykowanej stacji transformatorowej SN/nn, stanowisk słupowych w linii napowietrznej nn-0,4kV, linii kablowej nn-0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, na części działek o nr ewid. 22/2, 22/1, 24/1, 33/1, 33/2, 88/14, 88/12 obręb Betkowo oraz na działce o nr ewid. 37/1 obręb Betkowo, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 2 marca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.2.02021 z dnia 02 marca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c dn 90/63 PE, na części działek o nr ewid. 36/3, 25/54, 24/1, 20/32 obręb Betkowo oraz na działkach o nr ewid. 25/53, 20/23 obręb Betkowo

Pobierz plik

 

Data publikacji 26 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.33.2020.KB z dnia 26 lutego 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ulicy 10-lecia RKS-u wraz z jej odwodnieniem, częściach działek o nr ewid. 1159/7, 1103/3, 1103/21, 1103/4 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 19 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (150-350 kPa) z rury PE Dz40, w ul. Długiej w Czempiniu, na części działki o nr ewid. 244/2 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 16 lutego 2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie niskoparametrowej sieci ciepłowniczej – instalacji do przesyłu ciepła 2xDN150 z nowoprojektowanej biogazowni rolniczej do 500 kWe w miejscowości Iłówiec Wielki do miejscowości Czempiń, na działkach o nr ewid. 366, 367, 365, 364 obręb Stare Tarnowo, na części działek o nr ewid. 342, 373/11, 377/5, 329 obręb Stare Tarnowo, na części działek o nr ewid. 520, 548 obręb Czempiń, gmina Czempiń oraz na części działek o nr ewid. 177/1, 177/5, 177/6, 86, 85/2, 99/3 obręb Iłówiec, gmina Brodnica

Pobierz plik

 

Data publikacji 12 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.32.2020.KB z dnia 12lutego 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowa odnogi ulicy Poznańskie Przedmieście wraz z jej odwodnieniem, na działce o nr ewid. 367 i części działki 378 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr RG.6730.65.2020, z dnia 11 lutego 2021 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie myjni bezdotykowej na działce o nr ewid. 1092/3 obręb Czempiń oraz na budowie budynku mieszkalnego z częścią usługową, na działce o nr ewid. 1092/4 obręb Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 10 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.31.2020.KB z dnia 10 lutego 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej budowie ul. Podgórnej wraz z jej odwodnieniem, na działce o nr ewid. 399 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 10 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.30.2020.KB z dnia 10 lutego 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej budowie ul. Podgórnej wraz z jej odwodnieniem, na działce o nr ewid. 399 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 8 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.29.2020.KB z dnia 08 lutego 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie i przebudowie drogi gminnej wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej w tym budową kanalizacji deszczowej w Starym Gołębinie, na części działek o nr ewid. 97, 80, 79, 96/17 obręb Stary Gołębin, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 8 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej, na budowie budynku usługowo-mieszkalnego, na działkach o nr ewid. 1159/3, 1159/4, 1142 obręb Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 1 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.23.2019 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmiany decyzji nr RG.6733.23.2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się ze stalowego masztu telekomunikacyjnego wraz z szafami sterującymi oraz urządzeniami nadawczymi, na działce o nr ewid. 936/12 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 1 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, w ul. Leśnej w Betkowie, na części działek o nr ewid. 78/90, 78/15, 78/55, 78/87 obręb Betkowo.

Pobierz plik

 

Data publikacji 1 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, na budowie sieci gazowej ś/c dn 90/63 PE, na części działek o nr ewid. 36/3, 25/54, 24/1, 20/32 obręb Betkowo oraz na działkach o nr ewid. 25/53, 2023 obręb Betkowo.

Pobierz plik

Data publikacji 27 stycznia 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV, stanowiska słupowego w linii napowietrznej SN-15kV, prefabrykowanej stacji transformatorowej SN/nn, stanowisk słupowych w linii napowietrznej nn-0,4kV, linii kablowej nn-0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, na części działek o nr ewid. 22/2, 22/1, 24/1, 33/1, 33/2, 88/14, 88/12 obręb Betkowo oraz na działce o nr ewid. 37/1 obręb Betkowo, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 20 stycznia 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie myjni bezdotykowej na działce o nr ewid. 1092/3 obręb Czempiń oraz na budowie budynku mieszkalnego z częścią usługową w parterze, na działce o nr ewid. 1092/4 obręb Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 18 stycznia 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.28.2020 z dnia 18 stycznia 2021 r. dla inwestycji polegającej na budowie linii SN 15 kV kablowej wraz z wymianą stanowiska słupowego SN 15 kV na części działek o nr ewid. 20/32, 24/1 obręb Betkowo oraz na działkach o nr ewid. 25/57, 25/55, 25/53, 36/2 obręb Betkowo, gmina Czempiń

Pobierz plik

Data publikacji 13 stycznia 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ulicy 10-lecia RKS-u wraz z jej odwodnieniem, na częściach działek o nr ewid. 1159/7, 1103/3, 1103/10, 1103/4 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 13 stycznia 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odnogi ulicy Poznańskie Przedmieście wraz z jej odwodnieniem, na działce o nr ewid. 367 i części działki o nr ewid. 378 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 13 stycznia 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Krętej wraz z jej odwodnieniem, na działce o nr ewid. 387 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

data publikacji 13 stycznia 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Podgórnej wraz z jej odwodnieniem, na działce o nr ewid. 399 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 5 stycznia 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.26.2020 z dnia 05 stycznia 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PVCPN 10 średnicy 110 mm o długości 55,0 m i sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCW - U SN 8 średnicy 200 mm o długości 50,0 m przewidzianych do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 81 i 86/14 obręb Głuchowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 4 stycznia 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji RG.7633.23.2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się ze stalowego masztu telekomunikacyjnego wraz z szafami sterującymi oraz urządzeniami nadawczymi, na działce o nr ewid. 936/12 obręb Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 31 grudnia 2020roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie zmiany wniosku o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie myjni bezdotykowej, na działce o nr ewid. 1092/3 obręb Czempin oraz na budowie budynku mieszkalnego z częścią usługową, na działce o nr ewid. 1092/4 obręb Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 17 grudnia 2020

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie linii SN 15 kV kablowej wraz z wymianą stanowiska słupowego SN 15 kV na części działek o nr ewid. 20/32, 24/1, 25/57, 25/55, 25/53, 36/2 obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publkacji 15 grudnia 2020

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.24.2020.KB z dnia 15 grudnia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 1306/4, 1355, 1351/2, obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publkacji 14 grudnia 2020

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Czempiń, że na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie i przebudowie drogi gminnej wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej w tym budową kanalizacji deszczowej w Starym Gołębinie, na części działek o nr ewid. 97, 80, 79, 96/17 obręb Stary Gołębin, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 3 grudnia2020

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie myjni bezdotykowej na działce o nr ewid. 1092/3 obręb Czempiń oraz na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, na działce o nr ewid. 1092/4 obręb Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 1 grudnia2020

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PVCPN 10 średnicy 110 mm o długości 55,0 m i sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCW - U SN 8 średnicy 200 mm o długości 50,0 m przewidzianych do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 81 i 86/14 obręb Głuchowo, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 19 listopada 2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.23.2020 z dnia 19 listopada 2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznej, polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Kukurydzianej w Piechaninie.

Przejdź

 

Data publikacji 18 listopada 2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 191/2 obręb Piotrkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 listopada 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020 r.

Przejdź

Informacja o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia zdalnej dyskusji publicznej dotyczącej wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 191/2 obręb Piotrkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przejdź

 

Jak wziąć udział w dyskusji publicznej - przejdź

Uchwała w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 191/2 w Piotrkowicach - przejdź

Prognoza MPZP 191/4

Prognoza MPZP 191/2

Rysunek

Data publikacji 3 listopada 2020

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 1306/4, 1355, 1351/2, obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 2 listopada 2020

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 22 października 2020 r., w sprawie wydania decyzji nr SKO.430.993.101.2020 z dnia 22 października 2020 r., utrzymującej w mocy decyzję wydaną przez Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 24 sierpnia 2020 r., nr RG.6733.15.2020.KB ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej w Piechaninie nr 576087 na częściach działek o nr ewid. 165, 166/5, 166/6, 168, 185, 189/1, 203/2 obręb Piechanin gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacjia 26 października 2020

Wydanie decyzji nr RG.6730.73.220 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki o nr ewid. 139/4 obręb Jasień

Przejdź

 

Data publikacjia 15 października 2020

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr RG.6730.87.2020 z dnia 15 października 2020 r., dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 73/2 obręb Srocko Wielkie, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 12 października 2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kukurydzianej w Piechaninie, na działce o nr ewid. 348/19 oraz na części działek o nr ewid. 168, 189/3 obręb Piechanin.

Przejdź

 

Data publikacji 7 października 2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.4.2020 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej w Piechaninie, na części działek o nr ewid. 158, 185 oraz na działkach o n rewid. 159/1, 160/1 obręb Piechanin, gmina Czempiń.

Przejdź 

 

Data publikacji 7 października 2020

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr RG.6730.69.2020 z dnia 07 października 2020 r., dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 72 obręb Piechanin, gmina Czempiń

Przejdź

 

Data publikacji 5 października 2020

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 139/4 obręb Jasień

Przejdź

 

Data publikacji 29 września 2020

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie nr SKO.430.1006.105.2020 z dnia 24 września 2020 r.

Przejdź

 

Data publikacji 24 września 2020 roku

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 22 września 2020 r. znak SKO.430.993.101.2020, w sprawie wpływu odwołania na decyzję wydaną przez Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 24 sierpnia 2020 r., nr RG.6733.15.2020.KB ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej w Piechaninie nr 576087 na częściach działek o nr ewid. 165, 166/5, 166/6, 168, 185, 189/1, 203/2 obręb Piechanin gmina Czempiń PRZEJDŹ

Pobierz plik

 

Data publikacji 22 września 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 73/2 obręb Srocko Wielkie

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 września 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 72 obręb Piechanin, gmina Czempiń obręb Czempiń, gmina Czempiń w dniu 11 września 2020 r. zostało zakończone postpowanie w sprawie.

Pobierz plik

 

Data publikacji 31 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Piechaninie, na części działek o nr ewid. 206/2, 206/5, 206/6 obręb Piechanin.

Pobierz plik

 

Data publikacjo 25 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie budowy, przebudowy i rozbudowy drogi gminnej wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej w tym z budową kanalizacji deszczowej w Starym Gołębinie.

Pobierz plik

 

Data publikacji 25 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.17.2020.KB z dnia 25 sierpnia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem na funkcję przedszkola samorządowego, świetlicy wiejskiej, świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz sali gimnastycznej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 96/1 obręb Stary Gołębin, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 25 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.20.2020.KB z dnia 25 sierpnia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia dla ciągu pieszo-rowerowego w Piechaninie dw 310, od ulicy Tarnowskiej dz. nr 241 do przystanku autobusowego w Piechaninie (granica dz. ewid. Nr 142, 141 i 165), przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 241, 203/2, 185, 165, 142, 141 obręb Piechanin, gmina Czempiń oraz na działce oznaczonej nr ewid.: 202 obręb Piechanin, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 24 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.19.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie nowego przepustu oraz przebudowie istniejącego przepustu w miejscowości Jarogniewice, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 374, 401 i 416, obręb Jarogniewice, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 24 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.15.2020.KB z dnia 24 sierpnia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej w Piechaninie nr 576087 na częściach działek o nr ewid.: 165, 166/5, 166/6, 168, 185, 189/1, 203/2 obręb Piechanin, Gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 20 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.12.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na części działek o nr ewid. 192/21, 192/3 obręb Piechanin.

Pobierz plik

 

Data publikacji 13 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń - decyzja lokalizacyjna RG.6733.18.2020 Oświetlenie ścieżka rowerowa

Pobierz plik

 

Data publikacji 13 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo

Pobierz plik

 

Data publikacji 13 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 31 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrz Gminy Czempiń, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem na funkcję przedszkola samorządowego, świetlicy wiejskiej, świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz sali gimnastycznej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 96/1 obręb Stary Gołębin , gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 30 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że zostało wszczęte na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie oświetlenia dla ciągu pieszo-rowerowego w obszarze Piotrkowic (droga wojewódzka nr 311), przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 80/4, 86/2, obręb Piotrkowice, gmina Czempiń oraz na częściach działek o nr ewid. 87/2, 934/8 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 29 lipca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Pobierz plik

 

Data publikacji 28 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu postanowienia nr RG.6733.11.2020.KB z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr RG.6733.11.2020.KB z dnia 20 lipca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie wiaty rowerowej wraz z jej monitoringiem i oświetleniem przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 934/6 obręb Czempiń gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 22 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń że zostało wszczęte na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie oświetlenia dla ciągu pieszo-rowerowego w Piechaninie dw 310, od ulicy Tarnowskiej dz. nr 241 do przystanku autobusowego w Piechaninie (granica dz. ewid. nr 142, 141 i 165), przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 241, 203/2, 185, 165, 142, 141, 168, 167/39, 200/19, 200/15, 173/9, 169, obręb Piechanin, gmina Czempiń oraz na działkach oznaczonych nr ewid.: 202,166/1, 173/6, obręb Piechanin, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 22 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką i stadionem w Głuchowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przejdź.

Pobierz plik

 

Data publikacji 21 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że zostało wszczęte na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń w imieniu której działa Pan Ryszard Ruszkiewicz, os. Jagiellońskie 86/8, 64-000, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie nowego przepustu oraz przebudowie istniejącego przepustu w miejscowości Jarogniewice, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 374, 401 i 416, obręb Jarogniewice, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 20 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.11.2020.KB z dnia 20 lipca 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie wiaty rowerowej wraz z jej monitoringiem i oświetleniem, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid.: 934/6 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 17 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji nr RG.6733.13.2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem i monitoringiem wizyjnym, na części działek o nr ewid. 274/3, 346/4, 345/2, 283/3, 281 obręb Czempiń oraz na działkach o nr ewid. 243/2, 346/3, 346/1, 345/1,283/2, 283/4, 284/1, 283/1 obręb Czempiń, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 13 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy drogi powiatowej Jarogniewice – Piotrkowice.

Pobierz plik

 

Data publikacji 13 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.14.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego: odcinek od ul. Wybickiego do ul. Borówko Stare, na części działek o nr ewid. 1261, 1291 obręb Czempiń, oraz na części działki 330 obręb Borowo, gmina Czempiń

Pobierz plik


 

 

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ - Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na terenie działek o nr ewid.: 1214/28 i 673/3 w obrębie Czempiń, przy ulicy Borówko Stare w Czempiniu - przejdź

 


 

Data publikacji 24 czerwca 2020 roku

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nrewid 143/8, 143/9, 143/10, 143/6, 249/4, 141 obręb Piotrkowice.

Przejdź

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Data publikacji 7 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu na wniosek Gminy Czempiń zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak RG.6733.9.2020.KB w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ścieżek wraz z budową oświetlenia, monitoringu oraz małej architektury, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid.: 320/36 obręb Borowo, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 7 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu na wniosek Gminy Czempiń zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak RG.6733.16.2020.KB w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ścieżek wraz z budową monitoringu oraz małej architektury, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid.: 320/36 obręb Borowo, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 7 lipca 2020 roku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.7.2020 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej linii energetycznej nn 0,4 kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. 104, 46/2, 103, 52, 51, 50/2, 50/6, 49/1, 48, 47 w Roszkowie, obręb Zadory

Pobierz plik

Data publikacji 30 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.8.2020.KB z dnia 30 czerwca 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w miejscowości Piechanin w gminie Czempiń, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 185, 206/1, 206/2, 206/5 obręb Piechanin, Gmina Czempiń

Pobierz plik

Data publikacji 30 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie wiaty rowerowej wraz z jej monitoringiem i oświetleniem, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid.: 934/6 obręb Czempiń, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 29 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działek o nr ewid. 192/21, 192/3 obręb Piechanin.

Pobierz plik

 

Data publikacji 29 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń że zostało wszczęte na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń,  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej w Piechaninie nr 576087 na częściach działek o nr ewid.: 165, 166/5, 166/6, 168, 185, 189/1, 203/2, obręb Piechanin, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 24 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego: odcinek od ul. Wybickiego do ul. Borówko Stare, na części działek o nr ewid. 1261, 1291 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

Data publikacji 23 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem i monitoringiem wizyjnym, na części działek o nr ewid. 274/3, 346/4, 345/2, 283/3, 281 obręb Czempiń, gmina Czempiń oraz na działkach o nr ewid. 243/2, 346/3, 346/1, 345/1, 283/2, 283/4, 284/1, 283/1 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 17 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6730.246.2019 z dnia 17 czerwca 2020 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego, na działkach o nr ewid. 1159/3, 1159/4 obręb Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 17 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 143/8, 143/9, 143/10, 143/6, 249/4, 141/1obręb Piotrkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pobierz plik

 

Data publikacji 3 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr eid. 189/18, 189/37, 189/36, 189/32 obręb Piotrkowice oraz części działki o nr ewid. 189/19 obręb Piotrkowice

Pobierz plik

 

Data publikacji 3 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dl terenu działek o nr ewid. 235/4, 235/5, 235/2, 74/83 obręb Piotrkowice

Pobierz plik

 

Data publikacji 3 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 327/1 i 70/2 obręb Borowo

Pobierz plik

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Protokół z dyskusji publicznej w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Borowo- przejdź

 

Data publikacji 3 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 191/2 obręb Piotrkowice

Pobierz plik

Pobierz plik nr 1

Pobierz plik nr 2

Pobierz plik nr 3

Protokół z dyskusji publicznej w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Piotrkowice- przejdź

 

Data publikacji 2 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.6.2020.KB z dnia 01 czerwca 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Czempiń, przewidzianej do realizacji na części działki o nr ewid.: 869 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 25 maja 2020 roku

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, na działkach o nr ewid. 698/1, 699/1 obręb Czempiń

Pobierz plik

Data publikacji 22 maja 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Piechaninie na części działek o nr ewid. 185, 206/1, 206/2, 206/5 obręb Piechanin

Pobierz plik

Data publikacji 21 maja 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Polna 2, 64-020 Czempiń, reprezentowanego przez Pana Macieja Zdziabka, ul. Przemysłowa 19, 64-100 Leszno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w miejscowości Piechanin w gminie Czempiń, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 185, 206/1, 206/2, 206/5, obręb Piechanin, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 20 maja 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.5.2020.KB z dnia 20 maja 2020 r., w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid. 75/29, 74/5, 76/2, 81 obręb Czempiń, gmina Czempiń oraz na działkach 76/4, 76/3 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 15 maja 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zawieszeniu postepowania nr RG.6730.19.2020 w spawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 114/1 obręb Głuchowo

Pobierz plik

Data publikacji 15 maja 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postepowania nr RG.6733.7.2020 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej energetycznej nn 0,4 kV wraz z przyłączami, w Roszkowie na działkach o nr ewid. 104, 46/2, 103, 52, 51, 50/2, 50/6, 49/1, 48, 47 obręb Zadory

Pobierz plik

Data publikacji 6 maja 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu na wniosek Gminy Czempiń, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Czempiń, przewidzianej do realizacji na części działki o nr ewid.: 869 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 5 maja 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego, na działkach o nr ewid. 1159/3, 1159/4 obręb Czempiń, gmina Czempiń, w dniu 5 maja 2020 r. zostało zakończone postpowanie w sprawie.

Przejdź

 

Data publikacji 30 kwietnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że dnia 28 kwietnia 2020 r. wydana została decyzja nr RG.6730.58.2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej, budowie miejsc postojowych, odcinków chodnika oraz odcinków odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej, na działkach o nr ewid. 699/6, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 719/5, 846, 1094 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 20 kwietnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.3.2020.KB z dnia 20 kwietnia 2020 r., w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego,  dla inwestycji, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej W 310 w celu rozbudowy, przebudowy chodnika do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 239, 240, 241 obręb
Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 6 kwietnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze na działkach o nr ewid. 698/4, 698/1, 699/1 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 3 kwietnia 2020 roku

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej w Piechaninie

Pobierz plik

 

Data publikacji 3 kwietnia 2020 roku

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Czempiniu

Pobierz plik

 

Data publikacji 31 marca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.2.2020 z dnia 31 marca 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianych do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 81, 76/3, 76/4, 76/2 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 13 marca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi wojewódzkiej, budowie miejsc postojowych i odcinków chodnika oraz odcinków odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej znak sprawy RG.6730.58.2019

Pobierz plik

 

Data publikacji 10 marca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń że zostało wszczęte na wniosek z dnia 27 lutego 2020 r., Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej W 310 w celu rozbudowy, przebudowy chodnika do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 239, 240, 241 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 10 marca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

 

Data publikacji 5 marca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6730.111.2018.MD z dnia 05 marca 2020 r., w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji, polegającej na budowie ośmiu naziemnych zbiorników na propan-butan o pojemności 6400 litrów, przewidzianej do realizacji na części działki o nr ewid.: 319/28 obręb Borowo, gmina Czempiń.

Pobiertz plik

 

Data publikacji 3 marca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej W 310 w celu rozbudowy, przebudowy chodnika do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 239, 240, 241 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 26 lutego 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń że zostało wszczęte na wniosek Iwona Szymczak, OTO-DOM, ul. Letnia 10, Nowe Borówko, 64-020 Czempiń, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianych do realizacji na częściach działek o nr ewid. 81, 76/3, 76/4, 76/2 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 20 lutego 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego OR Czempiń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Pobierz plik

 

Data publikacji 18 lutego 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.1.2020 z dnia 18 lutego 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 123/1, 124, 122/1 obręb Piechanin, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 18 lutego 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej, budowie miejsc postojowych, odcinków chodnika i odcinków odwodnienia do kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 699/6, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 846, 1094, 719/5 obręb Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 27 stycznia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.44.2019 ustalającej lokalizację inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynki użyteczności publicznej – centrum aktywizacji społecznej wraz z domem dziennego pobytu dla osób starszych oraz budowie szklarni, na działkach o nr ewid. 691, 690/1, 690/2, 692/4 obręb Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 22 stycznia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.43.2019 z dnia 21 stycznia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid. 254, 272/1, 272/3, 272/8, 272/9, 273, 274/1, 275, 276/1, 276/3, 367/1 obręb Słonin oraz na częściach działek o nr ewid. 68/5, 68/8, 68/10, 68/15, 68/19, 68/24, 24/2 obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 22 stycznia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.42.2019 z dnia 21 stycznia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci gazowej średniego  ciśnienia PE 100RC SDR11 dn 63, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 25/52 oraz na części działek o nr ewid. 36/3 i 25/54 obręb Betkowo obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 16 stycznia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w Piechaninie na częściach dz. ozn. nr ewid. 123/1, 124, 122/1; znak sprawy RG.6733.1.2020

Pobierz plik

 

Data publikacji 9 stycznia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, nadbudowę i przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej – centrum aktywizacji społecznej wraz z domem dziennego pobytu dla osób starszych oraz