Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Zagospodarowanie Przestrzenne – Obwieszczenia, Ogłoszenia i Zarządzenia

Data publikacji 11 lipca 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części parterowej gminnego budynku przy ulicy Parkowej 2 w Czempiniu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną tj. adaptacja pomieszczeń po byłej gminnej bibliotece publicznej na żłobek, na części działki o nr ewid. 1398/2 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 11 lipca 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia, na części działki o nr ewid. 69 obręb Borowo - przejdź

 

Data publikacji 9 lipca 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi w Piechaninie polegającej na budowie i przebudowie drogi, budowie drogi dla rowerów oraz chodników, budowie kanalizacji deszczowej, budowie oświetlenia drogowego w Piechaninie przejdź

 

Data publikacji 3 lipca 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie zawiadomienia o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowo – administracyjnego na biurowo – produkcyjny z częścią socjalną, na działkach o nr ewid. 693, 694/2, 692/1, 797/1 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź


Data publikacji 3 lipca 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie zawiadomienia o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo – produkcyjnego, na działkach o nr ewid. 693, 694/2, 692/1, 797/1 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź


Data publikacji 1 lipca 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Owsianej w m. Piechanin, na części działki o nr ewid. 192/21 obręb Piechanin, gmina Czempiń - przejdź


Data publikacji 1 lipca 2024

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego nr AB.6740.14.5.2024 z dnia 24.06.2024 r. w sprawie wydania decyzji zmienionej o pozwoleniu na budowę wiaty inwentarskiej na hodowlę bydła opasowego o obsadzie do 61,47 DJP (docelowa hodowla zwierząt w gospodarstwie osiągnie maksymalnie obsadę 132,47 DJP) oraz budowę wiaty gospodarczej oraz nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na działce o nr ewid. 21 obręb Borowo, Nowe Borówko - przejdź

 

 

Data publikacji 1 lipca 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie/budowie/rozbudowie ulicy Mickiewicza w Czempiniu, na działkach o nr ewid. 549, 616, 559, 585, 599, 667/3, 668/6, 668/8 obręb Czempiń, na części działek o nr ewid. 588, 586 obręb Czempiń oraz na części działki 329 obręb Stare Tarnowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 25 czerwca 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnych linii kablowych SN wraz z umieszczonymi równolegle rurami OPTO (liniami teletechnicznymi) oraz linii nn i teletechnicznych CCTV, w Betkowie, Jasieniu, gmina Czempiń oraz w Nowych Oborzyskach, gmina Kościan i w mieście Kościan - przejdź

 

Data publikacji 24 czerwca 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr RG.6730.122.2021.KŻ ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw z myjnią samochodową, infrastrukturą techniczną i stanowiskiem tankowania LPG oraz zbiornika do magazynowania paliw: paliw płynnych 70 m3, LPG 10 m3, Adblue 2,5 m3, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 289/8 obręb Stare Tarnowo - przejdż decyzja - przejdż

 

Data publikacji 21 czerwca 2024

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.5.2024.EN z dnia 21.06.2024 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ul. Śliwkowej w Czempiniu przejdź

 

Data publikacji 7 czerwca 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie/budowie/rozbudowie ulicy Mickiewicza w Czempiniu, na
działkach o nr ewid. 549, 616, 559, 585, 599, 667/3, 668/6, 668/8 obręb Czempiń, na części działek o nr ewid. 588, 586 obręb Czempiń oraz na części działki 329 obręb Stare Tarnowo, gmina Czempiń przejdź

 

Data publikacji 28 maja 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.11.2024.EN z dnia 27 maja 2024r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na przebudowie ulicy Czereśniowej oraz Wiśniowej w Czempiniu, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 992, 953, 962, 1021, 1020, 1041/1, 1041/5, 1041/2, 1047/1, 1047/3, 1047/4, obręb Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 28 maja 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączeniami dla planowanych budynków w Piotrkowicach, na części działek o nr ewid. 189/18, 80/4 i 189/37 obręb Piotrkowice, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 27 maja 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Owsianej w m. Piechanin, na części działki o nr ewid. 192/21 obręb Piechanin, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 24 maja 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.12.2024.PM z dnia 24 maja 2024r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej budowie ulicy Granicznej w Betkowie, na części działek o nr ewid. 24/1, 36/3, 25/52 oraz na działkach o nr ewid. 25/53, 36/2, 25/55, 25/54  obręb Betkowo - przejdź

 

Data publikacji 16 maja 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.6.2024.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Żeromskiego w Czempiniu - przejdź

 

Data publikacji 9 maja 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowo – administracyjnego na biurowo – produkcyjny z częścią socjalną, na działkach o nr ewid. 693, 694/2, 692/1, 797/1 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 9 maja 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowo – produkcyjnego, na działkach o nr ewid. 693, 694/2, 692/1, 797/1 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 8 maja 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnych linii kablowych SN wraz z umieszczonymi równolegle rurami OPTO (liniami teletechnicznymi) oraz linii nn i teletechnicznych CCTV, na terenie gminy Czempiń, gminy Kościan oraz miasta Kościan - przejdź

 

 

Data publikacji 7 maja 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Mickiewicza w Czempiniu, na
działkach o nr ewid. 549, 616, 559, 585, 599, 667/3, 668/6, 668/8 obręb Czempiń, na części działek o nr ewid. 588, 586 obręb Czempiń oraz na części działki 329 obręb Stare Tarnowo, gmina Czempiń - przejdź

 

 

Data publikacji 30 kwietnia 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.4.2024.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 131/3, 133 oraz części działek o nr ewid. 122/1, 124, 125, 129/1, 129/2, 130, 131/1 i 132, obręb Piechanin, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 29 kwietnia 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji nr RG.6733.5.2024.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Śliwkowej w Czempiniu - przejdź

 

Data publikacji 24 kwietnia 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji nr RG.6733.11.2024.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Czereśniowej i Wiśniowej w Czempiniu - przejdź

 

Data publikacji 24 kwietnia 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr RG.6730.109.2023.EN, dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu trzech budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną, wiatą, parkingami, reklamami, drogami wewnętrznymi, zbiornikami na wody deszczowe i pylonem reklamowym, na częściach działek o nr ewid. 206/5 i 206/6, obręb Piechanin, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 12 kwietnia 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.7.2024.PM z dnia 12 kwietnia 2024r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej budowie ulicy Granicznej w Betkowie, na części działek o nr ewid. 24/1, 36/3, 25/52 oraz na działkach o nr ewid. 25/53, 36/2, 25/55, 25/54  obręb Betkowo przejdź

 

Data publikacji 9 kwietnia 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6730.31.2023.EN z dnia 8 kwietnia 2024 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu na działce o nr ewid. 1362/1 obręb Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 9 kwietnia 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji nr RG.6733.5.2024.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Śliwkowej w Czempiniu - przejdź

 

Data publikacji 5 kwietnia 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji nr RG.6733.6.2024.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Żeromskiego w Czempiniu - przejdź

 

Data publikacji 4 kwietnia 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid.: 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo - przejdź 

Załącznik - przejdź

 

Data publikacji 28 marca 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.41.2023.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hali sportowej w Czempiniu - przejdź

 

Data publikacji 26 marca 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji nr RG.6730.109.2023.EN o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu trzech budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną, wiatą, parkingami, reklamami, drogami wewnętrznymi, zbiornikami na wody deszczowe i pylonem reklamowym, na częściach działek o nr ewid. 206/5 i 206/6, obręb Piechanin - przejdź

 

Data publikacji 20 marca 2024

Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wniesienia aportem jako wkład niepieniężny do spółki - przejdź

 

Data publikacji 19 marca 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji nr RG.6733.4.2024.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Piechaninie - przejdź

 

Data publikacji 13 marca 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Granicznej w Betkowie, na części działek o nr ewid. 24/1, 36/3, 25/52 oraz na działkach o nr ewid. 25/53, 36/2, 25/55, 25/54  obręb Betkowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 12 marca 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.1.2024.EN z dnia 11 marca 2024 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, rozdzielczej z rur HD PE 100 SDR 17 o średnicy 160 x 9,5 mm, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 1370 i 940/16, obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

Data publikacji 6 marca 2024

Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przejdź

 

Data publikacji 1 marca 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.3.2024.PM z dnia 1 marca 2024r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na rozbudowie węzła przesiadkowego, na części działek o nr ewid. 109/2, 109/5, 110, 112, 933/33, 943  obręb Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 27 lutego 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.42.2023.PM z dnia 27 lutego 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci gazowej śr/c z rur PE, na działkach o nr ewid. 327/9, 70/1 obręb Borowo oraz na części działek o nr ewid. 331, 71 obręb Borowo - przejdź

 

Data publikacji 21 lutego 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6730.37.2023.EN z dnia 20 lutego 2024 r., w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr RG.6730.37.2023.EN z dnia 20 grudnia 2023 r., dla działek o nr ewid. 174/6 i 167/4, obręb Gorzyce - przejdź

 

Data publikacji 20 lutego 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zebraniu materiałów w sprawie nr RG.6730.31.2023.EN o ustalenie warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie garażu na działce o nr ewid. 1362/1, obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 12 lutego 2024

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę w Jarogniewicach dla spółki MAXFRUT Sp. z o.o. - przejdź

 

Data publikacji 8 lutego 2024

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przejdź

 

Data publikacji 5 lutego 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie węzła przesiadkowego, na części działek o nr ewid. 109/2, 109/5, 110, 112, 933/33, 943  obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 29 stycznia 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c z rur PE, na działkach o nr ewid. 327/9, 70/1 obręb Borowo oraz na części działek o nr ewid. 331, 71 obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 29 stycznia 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji nr RG.6733.1.2024.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Czempiniu - przejdź

 

Data publikacji 24 stycznia 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń wszczęciu postępowania nr RG.6733.41.2024.EN, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie hali sportowej przy szkole podstawowej w Czempiniu, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 701 i 697, obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 23 stycznia 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6730.82.2023.EN z dnia 22 stycznia 2024 r., w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr RG.6730.82.2023.EN z dnia 15 listopada 2023 r., dla inwestycji polegającej na budowie chlewni na 482,6 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w zabudowie zagrodowej, na działce o nr ewid. 72/1, obręb Gorzyczki. - przejdź

 

Data publikacji 19 stycznia 2024

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty na działce o nr ewid. 1362/1, obręb Czempiń, gmina Czempiń. - przejdź

 

 

Data publikacji 22 grudnia 2023

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Bieczyny, dla terenu części obrębu Głuchowo, dla terenu części obrębu Sierniki i dla terenu części obrębu Srocko Wielkie. - przejdź

Wniosek - przejdź

 

Data publikacji 22 grudnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.37.2023.EN z dnia 20 grudnia 2023 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Bieczyny, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 80, 72, 70, 50, 56, obręb Bieczyny i części działki o nr ewid. 129, obręb Srocko Wielkie, gmina Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji  o warunkach zabudowy nr RG.6730.37.2022.EN z dnia 20 grudnia 2023 r., dla inwestycji polegającej na budowie okólnika z zadaszeniem przy istniejącej oborze bydła opasowego i 3 silosów zbożowych o pojemności do 100 ton w zabudowie zagrodowej, na działkach o nr ewid. 174/6 i 167/4, obręb Gorzyce- przejdź

Data publikacji 14 grudnia

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6730.82.2023.EN z dnia 15 listopada 2023 r., sprostowanej postanowieniem nr RG.6730.82.2023.EN z dnia 13 grudnia 2023 r., po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - decyzja , sprostowanie omyłki, obwieszczenie

 

Data publikacji 13 grudnia

II przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntów rolnych położonych na terenie gminy Czempiń- przejdź

Data publikacji 12 grudnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.39.2023.PM z dnia 12 grudnia 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na części działki o nr ewid. 616 obręb Czempiń- przejdź

Data publiacji 30 listopada 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.40.2023.PM z dnia 30 listopada 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na utworzeniu parku kieszonkowego wraz z automatycznym systemem nawadniania i infrastrukturą towarzyszącą, na części działek o nr ewid. 1398/1 i 1398/2  obręb Czempiń- przejdź

Data publikacji 20 listopada2023

Obwieszczenie o wyłożeniu do wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obszaru Borowo oraz dla terenu części obrębu Słonin - przejdź, projekt planu, rysunek planu, prognoza oddziaływania na środowisko

Data publikacji 16 listopada 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.28.2023.EN z dnia 14 listopada 2023 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej dla przyłączenia domów w miejscowości Betkowo, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 27/1-27/10, 27/12-27/30, 27/32-27/35, 25/53, 25/54, 25/55, 25/57, 24/1, 36/2, 36/3, 26 obręb Betkowo, gmina Czempiń - przejdź

Data publikacji 15 listopada 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zmiany polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obwodnicy miasta Czempinia, pomiędzy drogą powiatową nr 3948P, a drogą wojewódzką nr 310- przejdźodstąpienie , uchylenie,wyłożenie

Data publikacji 14 listopada 2023

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę wiaty inwentarskiej na hodowle bydła opasowego oraz budowę wiaty gospodarczej w miejscowości Nowe Borówko, działka o nr ewid. 21 obręb Borowo- przejdź,

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zebraniu materiałów w sprawie nr RG.6730.37.2023.EN dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie okólnika z zadaszeniem przy istniejącej oborze bydła opasowego i 3 silosów zbożowych o pojemności do 100 ton w zabudowie zagrodowej, na działkach o nr ewid. 174/6 i 167/4, obręb Gorzyce- przejdź

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na części działki o nr ewid. 616 obręb Czempiń, gmina Czempiń- przejdź

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Głuchowo oraz dla terenu części obrębu Sierniki - przejdź,

projekt planrysunek planu , prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania nr RG.6733.37.2023.EN w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w Bieczynach i Srocku Wielkim, gmina Czempiń - przejdź

 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczyny oraz dla terenu części obrębu Srocko Wielkie - przejdź

  projekt planu , prognoza oddziaływania na środowisko

 

Data publikacji 9 listopada 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.35.2023.PM z dnia 8 listopada 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie toru typu pumptrack w Piotrkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki o nr ewid. 33/2 obręb Piotrkowice - przejdź

Data publikacji 8 listopada 2023

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat - przejdź

Data publikacji 7 listopada 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utworzeniu parku kieszonkowego wraz z automatycznym systemem nawadniania i infrastrukturą towarzyszącą, na części działek o nr ewid. 1398/1 i 1398/2  obręb Czempiń, gmina Czempiń- przejdź

Data publikacji 2 listopada 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 220, 302, 297, 286/1, obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

Data publikacji 23 października 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zawieszeniu postępowania nr RG.6730.31.2023.EN, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki o nr ewid. 1362/1 obręb Czempiń- przejdź

Data publikacji 12 października

Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Burmistrza Gminy Czempiń nr RG.6733.17.2023.EN z dnia 24 lipca 2023 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 543/4 oraz część działki o nr ewid. 548, obręb Czempiń, gmina Czempiń-przejdź

Data publikacji 6 października 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.34.2023.PM z dnia 5 października 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na utworzeniu parku w miejscowości Jasień, wraz z systemem zbierania i zagospodarowania wody deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą, na części działki o nr ewid. 61/9  obręb Jasień-przejdź

 

Data publikacji 5 października 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie toru typu pumptrack w Piotrkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki o nr ewid. 33/2 obręb Piotrkowice, gmina Czempiń- przejdź

 

Data publikacji 26 września 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.26.2023.PM z dnia 26 września 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie budynku OSP
i ratownictwa medycznego w miejscowości Czempiń, na działkach o nr ewid. 619 i 620 obręb Czempiń- przejdź

 

Data publikacji 21 września 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.29.2023.PM z dnia 21 września 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na utworzeniu parku kieszonkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ewid. 327/6 i 327/5  obręb Borowo - przejdź

 

Data publikacji 20 września 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji nr RG.6733.28.2023.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej dla przyłączenia domów w miejscowości Betkowo - przejdź

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji nr RG.6733.27.2023.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Borowie - przejdź

 

Data publikacji 13 września 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.32.2023.PM z dnia 13 września 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na utworzeniu parku kieszonkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działek o nr ewid. 117/1, 118, 119  obręb Czempiń- przejdź

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.31.2023.PM z dnia 13 września 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie ścieżki mineralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działek o nr ewid. 722, 873/1, 865, 868  obręb Czempiń- przejdź

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.30.2023.PM z dnia 13 września 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na utworzeniu parku kieszonkowego wraz z automatycznym systemem nawadniania i infrastrukturą towarzyszącą, na części działki o nr ewid. 1398  obręb Czempiń- przejdź

Data publikacji 8 września 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.20.2023.PM z dnia 7 września 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na utworzeniu parku kieszonkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki o nr ewid. 953  obręb Czempiń - przejdź

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.19.2023.PM z dnia 7 września 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na remoncie wraz z przebudową przystanku autobusowego oraz zagospodarowaniu skweru na cele rekreacyjne, na działce o nr ewid. 868  obręb Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 6 września 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utworzeniu parku kieszonkowego w miejscowości Jasień, wraz z systemem zbierania i zagospodarowania wody deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą, na części działki o nr ewid. 61/9  obręb Jasień, gmina Czempiń -przejdź

 

Data publikacji 5 września 2023

Ogłoszenie w sprawie komunalizacji działki oznaczonej nr geodezyjny 801 obręb Czempiń - przejdź, karta inwentaryzacyjna nieruchomości

 

Data publikacji 24 sierpnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.25.2023.PM z dnia 24 lipca 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie wiat (edukacyjnej i rowerowej), obiektów towarzyszących oraz małej architektury (stanowiących uzupełnienie dla budowy budynku żłobka i przedszkola), na działce o nr ewid. 1160 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 18 sierpnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utworzeniu parku kieszonkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działek o nr ewid. 117/1, 118, 119  obręb Czempiń, gmina Czempiń- przejdź

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki mineralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działek o nr ewid. 722, 873/1, 865, 868  obręb Czempiń, gmina Czempiń- przejdź

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utworzeniu parku kieszonkowego wraz z automatycznym systemem nawadniania i infrastrukturą towarzyszącą, na części działki o nr ewid. 1398  obręb Czempiń, gmina Czempiń- przejdź

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utworzeniu parku kieszonkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr ewid. 327/6 i 327/65  obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 17 sierpnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.23.2023.EN z dnia 17 sierpnia 2023r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia 12 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz 4 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Borówko Stare, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 1214/28, 673/3, 678, 1442, 1401, 1414, 1416, obręb Czempiń- przejdź

 

Data publikacji 14 sierpnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.21.2023.EN z dnia 14 sierpnia 2023r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie kanalizacji deszczowej na rynku w Czempiniu, oraz budowie instalacji nawadniania zieleni, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 236/1, 236/2, 236/3 i 274/2, obręb Czempiń-przejdź

 

Data publikacji 10 sierpnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utworzeniu parku kieszonkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki o nr ewid. 953  obręb Czempiń, gmina Czempiń- przejdź

 

Data publikacji 9 sierpnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w miejscowości Głuchowo i obszaru przyległego- przejdź

 

Data publikacji 9 sierpnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie wraz z przebudową przystanku autobusowego oraz zagospodarowaniu skweru na cele rekreacyjne, na działce o nr ewid. 868  obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 8 sierpnia 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku OSP i ratownictwa medycznego w miejscowości Czempiń, na działkach o nr ewid. 619 i 620 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 26 lipca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wiat (edukacyjnej i rowerowej), obiektów towarzyszących oraz małej architektury (stanowiących uzupełnienie dla budowy budynku żłobka i przedszkola), na działce o nr ewid. 1160 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 24 lipca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.17.2023.EN z dnia 24 lipca 2023r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działce o nr ewid. 543/4 oraz na części działki o nr ewid. 548 obręb Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 20 lipca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.18.2023.EN z dnia 20 lipca 2023r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kablowej elektoenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz słupów oświetleniowych na działce o nr ewid. 4/5 obręb Piotrowo Drugie - przejdź

 

Data publikacji 18 lipca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.4.2023.PM z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie zmiany decyzji nr RG.6733.4.2023.PM
z dnia 27 marca 2023r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie budynku żłobka i przedszkola, na działce o nr ewid. 1160 obręb Czempiń. - przejdź

 

Data publikacji 5 lipca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń nr RG.6733.23.2023.EN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w Czempiniu przejdź

 

Data publikacji 27 czerwca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu postanowienia nr RG.6733.6.2023.PM z dnia 26 czerwca 2023r., prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr RG.6733.6.2023.PM z dnia 27 marca 2023r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działki o nr ewid. 43 obręb Borowo - przejdź

 

Data publikacji 23 czerwca 2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej wraz z linią elektroenergetyczną o napięciu znamionowym 110 kV i instalacją światłowodową na terenie Gminy Brodnica – Iłówiec oraz na terenie Gminy Czempiń – Stare Tarnowo - przejdź

 

Data publikacji 22 czerwca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.16.2023.PM z dnia 20 czerwca 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie chodnika, na części działki o nr ewid. 122/30 obręb Głuchowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 16 czerwca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń nr RG.6733.17.2023.EN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 543/4 oraz część działki o nr ewid. 548, obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 14 czerwca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Czempiń (nr sprawy RG.6720.1.2023.KŻ) - przejdź

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz słupów oświetleniowych na działce o nr ewid. 4/5, obręb Piotrowo Drugie, gmina Czempiń - przejdź

 

 Data publikacji 5 czerwca 2023

 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń nr RG.6733.15.2023.EN o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Czempiniu.- przejdź

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu postanowienia nr RG.6733.7.2023.PM z dnia 1 czerwca 2023r., prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr RG.6733.7.2023.PM z dnia 27 marca 2023r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafy SO oraz słupów oświetlenia drogowego, na części działki o nr ewid. 367/1 obręb Słonin - przejdź

 

Data publikacji 2 czerwca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6730.7.2023.PM z dnia 2 czerwca 2023r., dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurową – socjalną, na działce o nr ewid. 1374 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 1 czerwca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń nr RG.6733.12.2023.EN o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Starym Tarnowie, gmina Czempiń - przejdź

Data publikacji 31 maja 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.13.2023.PM z dnia 30 maja 2023r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 121/6 obręb Piechanin oraz na części działki o nr ewd. 140 obręb Piechanin, gmina Czempiń - przejdź

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obwodnicy Miasta Czempiń (nr sprawy RG.6722.1.2023.KŻ)- przejdź

 

Data publikacji 29 maja 2023

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 23 maja 2023 r. dotyczące wydania w dniu 18 maja 2023 r. przez Starostę Kościańskiego decyzji nr 178/23 o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ramach zadania inwestycyjnego: „Uzbrojenie terenu aktywizacji gospodarczej i wsi Nowe Borówko w sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” - przejdź

 

Data publikacji 29 maja 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Brodnica nr UG.ZP.6733.08.2022 z dnia 25 maja 2023 r. o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie czterech podziemnych linii kablowych SN-30 kV wraz z instalacją światłowodową na terenie obejmującym części działek o nr ewid 46/5, 46/6, 44/1 i 43/4 obręb Stare Tarnowo, gmina Czempiń oraz części działek o nr ewid. 40, 41/5, 42, 43/30, 17, 16/15, 16/3, 16/24, 16/23, 16/26, obręb Iłówiec, gmina Brodnica - przejdź

 

Data publikacji 24 maja 2023

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.11.2023.PM z dnia 24 maja 2023r.

Pliki do pobrania: