Kanał na YouTube


Zagospodarowanie Przestrzenne – Obwieszczenia, Ogłoszenia i Zarządzenia

Data publikacji 22 maja 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Piechaninie na części działek o nr ewid. 185, 206/1, 206/2, 206/5 obręb Piechanin

Pobierz plik

Data publikacji 21 maja 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Polna 2, 64-020 Czempiń, reprezentowanego przez Pana Macieja Zdziabka, ul. Przemysłowa 19, 64-100 Leszno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w miejscowości Piechanin w gminie Czempiń, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 185, 206/1, 206/2, 206/5, obręb Piechanin, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 20 maja 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.5.2020.KB z dnia 20 maja 2020 r., w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid. 75/29, 74/5, 76/2, 81 obręb Czempiń, gmina Czempiń oraz na działkach 76/4, 76/3 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 15 maja 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zawieszeniu postepowania nr RG.6730.19.2020 w spawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 114/1 obręb Głuchowo

Pobierz plik

Data publikacji 15 maja 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postepowania nr RG.6733.7.2020 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej energetycznej nn 0,4 kV wraz z przyłączami, w Roszkowie na działkach o nr ewid. 104, 46/2, 103, 52, 51, 50/2, 50/6, 49/1, 48, 47 obręb Zadory

Pobierz plik

Data publikacji 6 maja 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu na wniosek Gminy Czempiń, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Czempiń, przewidzianej do realizacji na części działki o nr ewid.: 869 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 5 maja 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego, na działkach o nr ewid. 1159/3, 1159/4 obręb Czempiń, gmina Czempiń, w dniu 5 maja 2020 r. zostało zakończone postpowanie w sprawie.

Przejdź

 

Data publikacji 30 kwietnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że dnia 28 kwietnia 2020 r. wydana została decyzja nr RG.6730.58.2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej, budowie miejsc postojowych, odcinków chodnika oraz odcinków odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej, na działkach o nr ewid. 699/6, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 719/5, 846, 1094 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 20 kwietnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.3.2020.KB z dnia 20 kwietnia 2020 r., w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego,  dla inwestycji, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej W 310 w celu rozbudowy, przebudowy chodnika do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 239, 240, 241 obręb
Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 6 kwietnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze na działkach o nr ewid. 698/4, 698/1, 699/1 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 3 kwietnia 2020 roku

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej w Piechaninie

Pobierz plik

 

Data publikacji 3 kwietnia 2020 roku

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Czempiniu

Pobierz plik

 

Data publikacji 31 marca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.2.2020 z dnia 31 marca 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianych do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 81, 76/3, 76/4, 76/2 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 13 marca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi wojewódzkiej, budowie miejsc postojowych i odcinków chodnika oraz odcinków odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej znak sprawy RG.6730.58.2019

Pobierz plik

 

Data publikacji 10 marca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń że zostało wszczęte na wniosek z dnia 27 lutego 2020 r., Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej W 310 w celu rozbudowy, przebudowy chodnika do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 239, 240, 241 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 10 marca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

 

Data publikacji 5 marca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6730.111.2018.MD z dnia 05 marca 2020 r., w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji, polegającej na budowie ośmiu naziemnych zbiorników na propan-butan o pojemności 6400 litrów, przewidzianej do realizacji na części działki o nr ewid.: 319/28 obręb Borowo, gmina Czempiń.

Pobiertz plik

 

Data publikacji 3 marca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej W 310 w celu rozbudowy, przebudowy chodnika do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 239, 240, 241 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 26 lutego 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń że zostało wszczęte na wniosek Iwona Szymczak, OTO-DOM, ul. Letnia 10, Nowe Borówko, 64-020 Czempiń, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianych do realizacji na częściach działek o nr ewid. 81, 76/3, 76/4, 76/2 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 20 lutego 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego OR Czempiń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Pobierz plik

 

Data publikacji 18 lutego 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.1.2020 z dnia 18 lutego 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 123/1, 124, 122/1 obręb Piechanin, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 18 lutego 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej, budowie miejsc postojowych, odcinków chodnika i odcinków odwodnienia do kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 699/6, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 846, 1094, 719/5 obręb Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 27 stycznia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.44.2019 ustalającej lokalizację inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynki użyteczności publicznej – centrum aktywizacji społecznej wraz z domem dziennego pobytu dla osób starszych oraz budowie szklarni, na działkach o nr ewid. 691, 690/1, 690/2, 692/4 obręb Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 22 stycznia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.43.2019 z dnia 21 stycznia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid. 254, 272/1, 272/3, 272/8, 272/9, 273, 274/1, 275, 276/1, 276/3, 367/1 obręb Słonin oraz na częściach działek o nr ewid. 68/5, 68/8, 68/10, 68/15, 68/19, 68/24, 24/2 obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 22 stycznia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.42.2019 z dnia 21 stycznia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci gazowej średniego  ciśnienia PE 100RC SDR11 dn 63, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 25/52 oraz na części działek o nr ewid. 36/3 i 25/54 obręb Betkowo obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 16 stycznia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w Piechaninie na częściach dz. ozn. nr ewid. 123/1, 124, 122/1; znak sprawy RG.6733.1.2020

Pobierz plik

 

Data publikacji 9 stycznia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, nadbudowę i przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej – centrum aktywizacji społecznej wraz z domem dziennego pobytu dla osób starszych oraz na budowie szklarni, na działkach o nr ewid. 691, 690/1, 690/2, 692/4 obręb Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 7 stycznia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, nadbudowę, przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej – centrum aktywizacji społecznej oraz na budowie szklarni, na działkach o nr ewid. 691, 690/1, 690/2, 692/4 obręb Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 3 stycznia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.41.2019 z dnia 3 stycznia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie chodnika w ul. Strumykowej w Czempiniu

Pobierz plik

Data publikacji 27 grudnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.23.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się ze stalowego masztu telekomunikacyjnego wraz z szafami sterującymi oraz urządzeniami nadawczymi, na działce o nr ewid. 936/12 obręb Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń nr 121/19 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, sporządzenia i poddania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Pobierz plik

Data publikacji 20 listopada 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rewitalizacji placu Zielony Rynek w Czempiniu,
na działkach o nr ewid. 617, 674/2 oraz na części działek o nr ewid. 618, 619, 621, 676, 379/1, 379/2, 675 obręb Czempiń, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 12 listopada 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej na części działek o nr ewid. 97, 80 obręb Stary Gołębin.

Pobierz plik

 

Data publikacji 4 listopada 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie polowań zbiorowych - przejdź

Załącznik - przejdź

UWAGA!!! Informuję o zmianie terminu polowania zbiorowego z 30.11.-1.12.2019 na 22-23.11.2019

 

Data publikacji 23 października 2019 roku

Informacja o wykazie działek przeznaczonych do dzierżawy wraz z wykazem nieruchomości - przejdź

Wykaz - przejdź

Data publikacji 10 października 2019 roku

Oobwieszczenie o wydaniu postanowienia nr RG.6733.35.2019 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr RG.6733.35.2019 z dnia 3 października 2019 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej energetycznej i słupów oświetlenia placu zabaw oraz złącza do zasilania imprez plenerowych, na części działki o nr ewid. 865 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 8 października 2019 roku

Obwieszczenia Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia.

Pobierz plik

 

Data publikacji 4 października 2019 roku

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr RG.6733.37.2019 z dnia 3.10.2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej energetycznej i słupów oświetlenia strefy rekreacji ruchowej oraz złącza do zasilania imprez plenerowych.

Pobierz plik

 

Data publikacji 4 października 2019 roku

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr RG.6733.35.2019 z dnia 3.10.2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej energetycznej i słupów oświetlenia placów zabaw oraz złącza do zasilania imprez plenerowych.

Pobierz plik

 

Data publikacji 30 września 2019 roku

Oobwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej dla sprawy nr RG.6730.39.2019.MD z dnia 27.09.2019.

Pobierz plik

 

Data publikacji 26 września 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji  nr RG.6733.32.2019 z dnia 26.09.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej od ul. Kwiatowej przez ul. Zachodnią do ul. Kościańskie Przedmieście.

Pobierz plik

 

 

Data publikacji 16 września 2019 roku

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie budowy drogi w Starym Gołębie, na części działek o nr ewid. 97, 80 obręb Stary Gołębin

Pobierz plik

 

Data publikacji 12 września 2019 roku

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie o wydaniu decyzji nr SKO.430.675.100.2019 z dnia 9 września 2019 r.

Pobierz plik

 

Data publikacji 12 września 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempin w sprawie budowy linii kablowej energetycznej i słupów oświetlenia oraz załącza do zasilania imprez plenerowych, na części działek o nr ewid. 1230, 1232 obręb Czempiń oraz na działce o nr ewid. 1231 obręb Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 września 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie budowy linii kablowej energetycznej i słupów oświetlenia placu zabaw oraz złącza do zasilania imprez plenerowych, na części działek o nr ewid. 1103/3, 1103/10, 1159/7 obręb Czempiń, oraz na działce o nr ewid. 1103/4 obręb Czempiń, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 września 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie budowy linii kablowej energetycznej i słupów oświetlenia placu zabaw oraz złącza do zasilania imprez plenerowych, na części działki o nr ewid. 865 obręb Czempiń, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 września 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie budowy linii kablowej energetycznej i słupów oświetlenia placu zabaw oraz złącza do zasilania imprez plenerowych, na części działek o nr ewid. 1246/1, 1246/3 obręb Czempiń, Gmina Czempiń

Pobierz plik

Data publikacji 11 września 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie budowy linii kablowej energetycznej i słupów oświetlenia oraz złącza do zasilania imprez plenerowych, na działce o nr ewid. 933/3 obręb
Czempiń, Gmina Czempiń.
Pobierz plik

 

Data publikacji 10 września 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.24.2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej śr/c na działkach o nr ewid. 122/32, 122/30, 122/39, 118/1, 115/28, 115/11, 115/17, 115/18, 115/19, 115/20 obręb Głuchowo, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 9 września 2019 roku

Postanowienie w sprawie niemożliwości załatwienia sprawy w terminie.

Pobierz plik

 

Data publikacji 3 września 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.26.2019 z dnia 3 września 2019 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie energetycznej linii kablowej SN 15kV, kompaktowej stacji transformatorowej SN/nn, elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4 kV, na części działek o nr ewid. 78/2, 73, 38, 40/2, 102/2, 29, 24/4, 17/1 obręb Bieczyny, oraz dla działkach o nr ewid. 106, 101, 22/4, 24/3 obręb Bieczyny, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 29 sierpnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek o nr ewid. 80/1, 80/2, a także części działki o nr ewid. 80/3 obręb Głuchowo, gmina Czempiń.

Poibierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

 

Data publikacji 23 sierpnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.29.2019 z dnia 22.08.2019r. w sprawie przebudowy i rozbudowy ul. Wspólnej w Czempiniu.

Pobierz plik

 

Data publikacji 21 sierpnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek o nr ewid. 80/1, 80/2, a także części działki o nr ewid. 80/3 obręb Głuchowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Klauzula informacyjna

 

Data publikacji 2 sierpnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Wspólnej w Czempiniu.

Pobierz plik

 

Data publikacji 1 sierpnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dot. ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej na działkach o nr ewid. 76/35, 76/34 obręb Stary Gołębin, gmina Czempiń. 

Pobierz plik

 

Data publikacji 1 sierpnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Gołębin, na działkach o nr ewid. 1, 76/9, 76/13, 76/15, 76/30, 76/32, 76/38, 79, 80, 91, 92, 94 obręb Stary Gołębin oraz na działkach o nr ewid. 43/2, 152 obręb Gorzyce, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 1 sierpnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w spawie przekazania akt spawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w związku z odwołaniem od decyzji Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 24 czerwca 2019 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej, budowie miejsc postojowych, chodnika oraz odwodnienia, na działkach o nr ewid. 699/6, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 719/5, 846, 1094 obręb Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 10 lipca 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń

Pobierz plik

Klauzula informacyjna

Prognoza oddziaływania na środowiskodotycząca projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń

Rysunek

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czempiń

Rysunek - Studium

Rysunek - Kierunki

 

Data publikacji 4 lipca 2019 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Kościan, dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego dla budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Leśnej w Słoninie na dz. o nr ewid.116/35, 152

Pobierz plik

 

Data publikacji 24 czerwca 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr RG.0.58.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej, budowie miejsc postojowych, chodnika oraz odwodnienia na działkach o nr ewid. 699/6, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 719/5, 846, 1094 obręb Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 czerwca 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, na działce o nr ewid. 48/1 obręb Głuchowo.

Pobierz plik

 

Data publikacji 10 czerwca 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w związku z odwołaniem od decyzji Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 28.05.2019r.

Pobierz plik

 

Data publikacji 4 czerwca 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.14.2019 z dnia 31 maja 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, na działkach o nr ewid. 176, 186, 188, 295, 192, 193 obręb Donatowo.

Pobierz plik

 

Data publikacji 4 czerwca 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr  RG.6733.13.2019.MD z dnia 3 czerwca 2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 32/15 oraz na części działki o nr ewid. 37/1 obręb Betkowo.

Pobierz plik

Data publikacji 14 maja 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c na części działek o nr ewid. 142, 151/13, 151/7, 148, 147/1, 147/6, 147/5, 147/3, 145, 144/15, 144/14, 144/22, 144/21, 143 obręb Piechanin oraz na części działek o nr ewid. 125, 126, 127/6, 124 obręb Głuchowo, Gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 14 maja 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.9.2019.MD z dnia 14.05.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie urządzenia wodnego - studni głębinowej na dz. o nr ewid. 40/7 obręb Gorzyczki.

Pobierz plik

 

Data publikacji 13 maja 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.15.2019.MD, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Wspólnej w Czempiniu

Pobierz plik

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewid. 10/13, 10/45 obręb Głuchowo, Gmina Czempiń

Pobierz plik

Data publikacji 6 maja 2019 roku

Owieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6730.172.2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 zespołów budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej do 13 segmentów mieszkalnych w każdym oraz na budowie 1 zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej do 12 segmentów mieszkalnych na działce o nr ewid. 189/40 obręb Piotrkowice, Gmina Czempiń

Pobierz plik

Data publikacji 29 kwietnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.7.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego – lampy led na części działek o nr ewid. 46/1, 102/4 obręb Zadory

Pobierz plik

 

Data publikacji 29 kwietnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji nr RG.6733.8.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej, na części działek o nr ewid. 35, 41 obręb Piotrowo Pierwsze

Pobierz plik

 

Data publikacji 29 kwietnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji nr RG.6733.14.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na działkach o nr ewid. 192, 193 obręb Donatowo, oraz na części działek o nr ewid. 176, 186, 188, 295 obręb Donatowo.

Pobierz plik

 

Data publikacji 17 kwietnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 32/15 oraz na części działki o nr ewid. 37/1 obręb Betkowo.

Pobierz plik

 

Data publikacji 8 kwietnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Wspólnej w Czempiniu.

Pobierz plik

 

Data publikacji 8 kwietnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie zakończenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 zespołów budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej do 13 segmentów mieszkalnych w każdym oraz na budowie 1 zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej do 12 segmentów mieszkalnych na działce o nr ewid. 189/40 obręb Piotrkowice, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

 

Data publikacji 27 marca 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pracowni cukierniczej na działce o nr ewid. 320/26 obręb Borowo.

Pobierz plik

 

 

Data publikacji 27 marca 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego – lampy led na działkach o nr ewid. 46/1, 102/4 obręb Zadory

Pobierz plik

 

Data publikacji 26 marca 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi oraz chodnika na działkach o nr ewid. 699/5, 700/2 obręb Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 25 marca 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempińna stronęw sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewid. 35, 41 obręb Piotrkowo Pierwsze.

Pobierz plik

 

Data publikacji 25 marca 2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 25 marca 2019 r. o wydaniu decyzji nr RG.6733.1.2019.MD w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zadory, Piotrowo Pierwsze i Piotrowo Drugie.

Pobierz plik

 

Data publikacji 21 marca 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 1159/7 obręb Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 20 marca 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.6.2019.MD w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia stadionu miejskiego w Czempiniu,

Pobierz plik

 

Data publikacji 12 marca 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.3.2019.MD w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi łączącej ul. Przedszkolną z ul. Jeździecką w Czempiniu

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 marca 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego, budowie lamp solarnych wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej, na działkach o nr ewid. 74/29, 74/52 obręb Piotrkowice, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

 

Data publikacji 18 lutego 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji w spr. zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej pomiędzy Piotrowem Pierwszym, a Głuchowem

Pobierz plik

 

Data publikacji 14 lutego 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia stadionu miejskiego w Czempiniu

Pobierz plik

 

Data publikacji 12 lutego 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie budowy trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej każdy po 13 segmentów mieszkalnych w Piotrkowicach


Pobierz plik

 

Data publikacji 12 lutego 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie budowy chodnika przy ul. Kwiatowej w Piotrkowicach

Pobierz plik

 

Data publikacji 12 lutego 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie budowy chodnika przy ulicy Tarnowskiej w Piechaninie

Pobierz plik

 

 

 

Data publikacji 11 lutego 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie drogi łączącej ul. Przedszkolną z ul. Jeździecką

Pobierz plik

 

Data publikacji 29 stycznia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, w miejscowościach Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie i Zadory.

Pobierz plik

 

Data publikacji 10 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zastawki piętrzącej na rowie, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid 7077 obręb Bieczyny

Pobierz plik

 

Data publikacji 2 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem.

Pobierz plik

 

Data publikacji 21 grudnia 2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempińo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i rozbudowie infra. technicznej na części działki nr 80 obręb Głuchowo.

Pobierz plik

 

Data publikacji 7 grudnia 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zastawki piętrzącej na rowie, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid 7077 obręb Bieczyny do zamieszczenia na stronie Gminy.

Pobierz plik

 

Data publkacji 19 listopada 2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej ze złączami kablowo-pomiarowmi oraz szafą kablową przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid 1109/3, 1110, 1111, 1112, 1159/7 obręb Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 22 października 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie strażnicy, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 214/4 obręb Słonin

Pobierz plik

 

Data publikacji 3 września 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PVC PN 10 o średnicy 110 mm, przewidzianej do realizacji na części działek o nr ewid. 112/6, 112/2, 112/1, 100 obręb Borowo

Pobierz plik

 

Data publikacji 28 sierpnia 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 557 i 558/7 obręb Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 22 sierpnia 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pomnika upamiętniającego 100 lecie odzyskania niepodległości – lokalizacja rynek Czempiń na części działki o nr eiwd. 236/3 obręb Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 6 sierpnia 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ul. Wiatrakowej

Pobierz plik

 

Data publikacji 2 sierpnia 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Głuchowo, Piotrkowice,Borowo

Borowo - pobierz plik

Piotrkowice 1 - pobierz plik

Piotrkowice 2 - pobierz plik

Głuchowo - pobierz plik

 

Data publikacji: 4 lipca 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie piłkochwytów oraz trybuny na części działki o nr ewid. 1227/5 obręb Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji  18 czerwca 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji cel publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszego na części działek o nr ewid. 306/7, 303 obręb Borowo, gmina Czempiń,

Pobierz plik

 

Data publikacji  18 czerwca 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszego wraz z oświetleniem na części działek o nr ewid. 13151/2, 1291, 1355 obręb Czempiń, gmina Czempiń. 

Pobierz plik

 

Data publikacji  11 czerwca 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku (część piętra) na strażnicę z pomieszczeniami socjalnymi, na działce o nr ewid. 175/7 obręb Gorzyce, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 5 czerwca 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie wraz z poszerzeniem ul. Wiatrakowej w Czempiniu.

Pobierz plik

 

Data publikacji 4 czerwca 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń dot. wniosku Gminy Czempiń z dnia 25 maja 2018 r., reprezentowanej przez Pana Mariana Kłosa, zmieniony dnia 30.05.2018r.,w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie piłkochwytów oraz trybuny na części działki o nr ewid. 1227/5 w Czempiniu

Pobierz plik

 

Data publikacji 1 czerwca 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji nr RG.6733.12.2018 z dnia 30 maja 2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie remizy strażackiej, na działce o nr ewid. 102 obręb Srocko Wielkie

Pobierz plik

 

Data publikacja: 16 maja 2018 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Kościan, w sprawie budowy energetycznej linii kablowej na działkach o nr ewid. 116/34, 24, 116/14, 152, 116/37, 116/35, 116/24 obręb Słonin gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji: 8 maja 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń - decyzja lokalizacji celu publicznego - Remiza OSR w Srocku Wielkim działka 102

Pobierz plik

 

Data publikacji: 23 kwietnia 2018 roku

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Czempiń,oraz na działce obręb Borowo

Pobierz plik

 

Data publikacji: 23 kwietnia 2018 roku

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działce o nr ewid. 10/34 obręb Głuchowo oraz na części działki o nr ewid. 81 obręb Głuchowo

Pobierz plik

 

Data publikacji: 16 kwietnia 2018 roku

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PVC PN 10 o średnicy 110 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej PCW o średnicy 200 mm na działkach o nr ewid. 548 i 541/6 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji: 12 kwietnia 2018 roku

Wyłożenie projektu operatu z wykonanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków przewidziane jest na  23 kwietnia-15 maja 2018 roku.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 11 kwietnia 2018 roku

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czempiń, położonej we wsi Piechanin

Pobierz plik

 

Data publikacji: 11 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Pobierz plik

 

Data publikacji: 23 marca 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie budowy monitoringu wizyjnego na terenie miasta Czempinia.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 21 marca 2018 roku

Informacja Burmistrza Gminy Czempiń o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia


Pobierz plik

 

Data publikacji: 13 marca 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.3.2018 z dnia 12 marca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie fontanny oraz tężni solankowej, na części działek o nr ewid.: 618, 619, 379/2 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji: 13 marca 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.4.2018 z dnia 12 marca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie automatycznej toalety publicznej, na części działek o nr ewid.: 618, 619 i 379/2, obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji: 12 marca 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie i przebudowie: kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, nawierzchni na ciągach jezdnych, pieszych i rowerowych, infrastruktury towarzyszącej oraz na budowie fontanny i małej architektury na działkach o nr ewid. 236/3, 236/1, 236/2, 274/1, 274/2, 274/3, 238, 237, 240, 379/1, 244/2, 244/1, 273/2, 273/1, 722, 721, 779/1 obręb Czempiń, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 8 marca 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

Pobierz plik

 

Data publikacji 26 lutego 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o nr ewid. 80 obręb Głuchowo.

Pobierz plik

 

Data publikacji 26 lutego 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie budowy fontanny oraz tężni solankowej na działkach o nr ewid. 618, 619, 379/2 obręb Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 26 lutego 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie budowy automatycznej toalety publicznej na działkach o nr ewid. 618, 619, 379/2 obręb Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 14 lutego 2018 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działka 186/8 Piechanin)

Pobierz plik

 

Data publikacji 31 stycznia 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zabraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid.

1104/2 i 1104/3 obręb Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 31 stycznia 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń

Pobierz plik

Data publikacji 26 stycznia 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie budowy sieci wodociągowej w Betkowie

Pobierz plik

Data publikacji 12 stycznia 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczmnego

Pobierz plik

 

Data publikacji 21 grudnia 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Pobierz plik

 

Data publikacji 28 listopada 2017 roku

Obwieszczenia Burmistrza Gminy Czempiń w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pobierz plik

 

Data publikacji 23 listopada 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie miejscowości Sierniki i Bieczyny.

Pobierz plik

 

Data publikacji 8 listopada 2017 roku

Obwieszczenia Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:

RG.6733.17.2017 - Budowa monitoringu wizyjnego i instalacji elektrycznej placu zabaw na części działki o nr ewid. 1231 i nr ewid. 1232,  obręb Czempiń.

RG.6733.18.2017 -Budowa strefy rekreacji ruchowej i placu zabaw na działce o nr ewid. 933/3,  obręb Czempiń oraz na części działki o nr ewid. 943, obręb Czempiń.

RG.6733.19.2017 - Budowa automatycznej toalety publicznej na działce o nr ewid. 865, obręb Czempiń oraz budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na części działek o nr ewid. 722, 869, obręb Czempiń.

RG.6733.20.2017 - Budowa drogi dojazdowej i ścieżki rowerowej wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury towarzyszącej i skanalizowaniem rowu na działkach o nr ewid. 177, 345/2, 345/1, 284/2, 954/1, obręb Czempiń.

 Pobierz plik

Data publikacji 4 września 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie miejscowości  Piechanin”,

Pobierz plik

 

Data publikacji 4 września 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie miejscowości Piotrkowice i Piechanin”  

Pobierz plik

 

Data publikacji 1 września 2017 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pobierz zarządzenie

Pobierz wykaz

Data publikacji 26 lipca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.7.2017 z dnia 26 lipca 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewid. 72, obręb Głuchowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 26 lipca 2017 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Pobierz plik

 

Data publikacji 12 czerwca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 72, obręb Głuchowo

Pobierz plik

 

Data publikacji 8 maja 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o uchwaleniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempiń na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023

Pobierz plik

 

Data publikacji 24 kwietnia 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków – wód opadowych lub roztopowych pochodzących z nawierzchni szczelnych drogi ekspresowej S5. Poznań–Wrocław

Pobierz plik

 

Data publikacji: 19 kwietnia 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektów inwentarskich dla chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, projektowanego na terenie obejmującym działki Bieczyny – Gmina Czempiń”.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 19 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie miejscowości  Piechanin

Pobierz plik

 

Data publikacji: 19 kwietnia 2017 roku