Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Wybory Samorządowe - 2014r.

WIZUALIZACJA WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH - STRONA PKW

OFICJALNE WYNIKI WYBORÓW
BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ

 

OFICJALNE WYNIKI WYBORÓW
DO RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU

 

OFICJALNE WYNIKI WYBORÓW
BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ - PONOWNE GŁOSOWANIE

 

Na tej stronie znajdziecie Państwo wszelkie informacje i materiały związane z wyborami samorządowymi, które odbedą się 16 listopada 2014r.

 1. Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Czempiniu
 2. Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  1. Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń zmieniające zarządzenie nr 376/14 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
 3. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 15 października 2014r. o numerach i granicach odrębnego i stałych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin,rad powiatów,sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 4. Uchwała nr 2/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Czempiniu z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze gminy Czempiń wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16listopada2014 roku
  1. Uchwała nr 5/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Czempiniu z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2/14 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze gminy Czempiń wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16listopada2014 roku. 
  2. Uchwala nr 6/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Czempiniu z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2/14 z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze gminy Czempiń wyborów organów iednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
 5. Uchwała nr 3/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Czempiniu z dnia 22 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego.
 6. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Czempiniu z dnia 23 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Czempiniu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 7. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Czempiniu z dnia 23 października 2014r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Czempiń w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 8. Uchwała nr 7/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 17 listopada 2014r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Gminy Czempiń w dniu 30 listopada 2014r.  

Komunikat nr 6

Miejska Komisja Wyborcza w Czempiniu w składzie:

 1. Magdalena Głucha - Napierała – Przewodniczący Komisji;
 2. Zofia Wachowiak – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
 3. Andrzej Lehmann – członek Komisji;
 4. Anna Konieczna – członek Komisji;
 5. Anna Turek – członek Komisji.
 6. Iwona Głucha – członek Komisji;
 7. Małgorzata Kuberka – członek Komisji;

podaje do wiadomości, że:

 1. W dniu 29 listopada 2014 r. dyżur telefoniczny pełni w godzinach od 10.00 – 16.00 Przewodniczący Miejskiej Komisji – tel. 505 736 856;
 2. W dniu 30 listopada 2014 r. Komisja pełni dyżury w godzinach: od 8.00 do czasu ustalenia zbiorczych wyników wyborów w wyborach Burmistrza Gminy Czempiń.

 

Przewodniczący
/-/ Magdalena Głucha – Napierała 

Komunikat nr 4

Na podstawie Art. 410. § 7 i 8 Kodeksu wyborczego (Dz. U. 2011.21.112 ze zm.), Miejska Komisja Wyborcza w Czempiniu w składzie:

 1. Magdalena Głucha - Napierała – Przewodniczący Komisji;
 2. Zofia Wachowiak – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
 3. Andrzej Lehmann – członek Komisji;
 4. Anna Konieczna – członek Komisji;
 5. Anna Turek – członek Komisji.
 6. Iwona Głucha – członek Komisji;
 7. Małgorzata Kuberka – członek Komisji;

podaje do wiadomości, że losowanie numerów list kandydatów komitetów wyborczych, którym nie zostały nadane numery przez Państwową Komisję Wyborczą ani Komisarza Wyborczego zostanie przeprowadzone na posiedzeniu Komisji w dniu 22 października 2014 roku o godzinie 16.30.

 

Przewodniczący
/-/ Magdalena Głucha – Napierała

Komunikat nr 3

z dnia 17 października 2014 roku

Miejska Komisja Wyborcza w Czempiniu w składzie:

 1. Magdalena Głucha - Napierała – Przewodniczący Komisji;
 2. Zofia Wachowiak – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
 3. Andrzej Lehmann – członek Komisji;
 4. Anna Konieczna – członek Komisji;
 5. Anna Turek – członek Komisji.
 6. Iwona Głucha – członek Komisji;
 7. Małgorzata Kuberka – członek Komisji;

 

podaje do wiadomości, że losowanie członków obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Czempiń w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku odbędzie się w dniu 22 października 2014 roku (środa) o godzinie 16.30 w sali nr 15 Urzędu Gminy w Czempiniu.

 

Przewodniczący
/-/ Magdalena Głucha – Napierała

Komunikat nr 2

Miejska Komisja Wyborcza w Czempiniu w składzie:

 1. Magdalena Głucha - Napierała – Przewodniczący Komisji;
 2. Zofia Wachowiak – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
 3. Andrzej Lehmann – członek Komisji;
 4. Anna Konieczna – członek Komisji;
 5. Anna Turek – członek Komisji.
 6. Iwona Głucha – członek Komisji;
 7. Małgorzata Kuberka – członek Komisji;

podaje do wiadomości, że będzie pełnić dyżury w następujących terminach:

 1. w dniu 8 października 2014 roku w godzinach 10.00 - 11.00;
 2. w dniu 9 października 2014 roku w godzinach 16.00 - 17.00;
 3. w dniu 10 października 2014 roku w godzinach 10.00 - 11.00;
 4. w dniu 13 października 2014 roku w godzinach 16.00 - 17.00;
 5. w dniu 14 października 2014 roku w godzinach 10.00 - 11.00;
 6. w dniu 15 października 2014 roku w godzinach 16.00 - 17.00;
 7. w dniu 16 października 2014 roku w godzinach 10.00 - 11.00;
 8. w dniu 17 października 2014 roku w godzinach: 10.00-11.00, 15.00 – 19.00 i 22.00 – 24.00.

 

Przewodniczący
/-/ Magdalena Głucha – Napierała

Komunikat nr 1

Miejska Komisja Wyborcza w Czempiniu w składzie:

 1. Magdalena Głucha - Napierała – Przewodniczący Komisji;

 2. Zofia Wachowiak – Zastępca Przewodniczącego Komisji;

 3. Andrzej Lehmann – członek Komisji;

 4. Anna Konieczna – członek Komisji;

 5. Anna Turek – członek Komisji.

 6. Iwona Głucha – członek Komisji;

 7. Małgorzata Kuberka – członek Komisji;

podaje do wiadomości, że siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest – Sala nr 15 Urzędu Gminy w Czempiniu, ul. 24 Stycznia 25.

Komisja będzie pełnić dyżury

 1. od dnia 30 września 2014 roku do dnia 3 października 2014 roku w godzinach: 10.00 - 11.00 oraz 16.00 – 17.00;

 2. w dniu 6 października 2014 roku w godzinach 10.00 - 11.00 i 16.00-17.00;

 3. w dniu 7 października 2014 roku w godzinach: 10.00-11.00, 15.00 – 19.00 i 22.00 – 24.00.

W dniach 4 i 5 października 2014 roku dyżur telefoniczny w godzinach od 10.00 – 18.00 będzie pełnił Przewodniczący Komisji – nr tel. 505 736 856.

Przewodniczący
/-/ Magdalena Głucha – Napierała