Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

31 stycznia 2024

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W CZEMPINIU

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W CZEMPINIU

Burmistrz Gminy Czempiń informuje, że rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Czempiniu na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w dniach od 26.02.2024 r. do 13 marca 2024 r. Do 5.02.2024 r. Przedszkole przyjmuje deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Rekrutacja dotyczy dzieci z roczników 2021, 2020,2019,2018.

 

W I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone w ustawie Prawo Oświatowe:

a) Wielodzietność rodziny kandydata,

b) Niepełnosprawność kandydata,

c) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość 10 punktów i muszą być potwierdzone oświadczeniem lub innym dokumentem wymienionym w ustawie Prawo Oświatowe.

 

Na II etapie postępowania rekrutacyjnego w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu pod uwagę brane są następujące kryteria określone Uchwałą nr XVII/126/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 16 grudnia 2019r.:

a) każdy pracujący rodzic odprowadza podatek dochodowy w Gminie Czempiń - 60 punktów ( Uwaga: - jeżeli tylko jeden z pracujących rodziców odprowadza podatek kandydat otrzymuje 0 punktów, - rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracujący i odprowadzający podatek w Gminie Czempiń spełnia to kryterium i otrzymuje punkty),

b) zatrudnienie obojga rodziców/ rodzica samotnie wychowującego dziecko – 35 punktów,

c) zatrudnienie jednego z obojga rodziców – 10 punktów,

d) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego samego przedszkola, bądź ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola – 10 punktów,

e) dziecko, które w poprzednim roku szkolnym uczestniczyło w postępowaniu rekrutacyjnym i nie zostało przyjęte do przedszkola – 10 punktów, Zał. do Zarządzenia nr 190/3/2022 Dyrektora Przedszkola z dnia 18.01.2022r.

f) dochód w rodzinie nieprzekraczający wartości podanej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2018r. poz. 2220) – 4 punkty, W celu potwierdzenia faktu spełniania kryteriów należy załączyć dokumenty wymienione w Uchwale nr XVII/126/19 Rady Miejskiej w Czempiniu, z dnia 16 grudnia 2019r.

 

Szczegółowa informacja na temat rekrutacji: regulamin, terminy składania dokumentacji, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Przedszkola. Dokumenty rekrutacyjne będą do pobrania na stronie internetowej Przedszkola lub w siedzibach wszystkich oddziałów.

 

Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do Publicznego Przedszkola „Da Vinci” w Głuchowie pod numerami telefonów: Przedszkole Da Vinci: 732840217, Dyrektor Małgorzata Przybylska 697141772.