Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

19 stycznia 2024

Wybory uzupełniające Zarządu Osiedla Nr 6 w Czempiniu

Wybory uzupełniające Zarządu Osiedla Nr 6 w Czempiniu

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 18 stycznia 2024 r.

                                                                                                                                          

Na podstawie Zarządzenia Nr 739/24 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie wyborów Zarządu Osiedla Nr 6 w Czempiniu (obszar Osiedla Nr 6 wg ulic miasta Czempinia: X – lecia RKS – u, Dojazd, Jeździecka, Kościańskie Przedmieście, Krańcowa, Kwiatowa, Przedszkolna, Przelot, Spółdzielców, Zachodnia) podaje się do publicznej wiadomości, że wybory uzupełniające Zarządu Osiedla Nr 6 w Czempiniu wyznaczono na dzień – 29 stycznia 2024 roku, godzinę – 19.00.

Na miejsce wyborów wyznacza się salę nr 23 w Szkole Podstawowej w Czempiniu, ul. Kolejowa 3.

Porządek obrad zebrania:

1.    otwarcie Ogólnego Zebrania Mieszkańców;

2.    wybór Przewodniczącego obrad;

3.    przeprowadzenie wyborów:

- komisji wyborczej,

- członków Zarządu Osiedla,

- wybór Przewodniczącego Zarządu spośród członków Zarządu.

4.    zakończenie Ogólnego Zebrania Mieszkańców.

 

Burmistrz Gminy Czempiń

/-/ Konrad Malicki