Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

21 lipca 2017

Letni odpoczynek nie dla Gminy Czempiń ...!

Letni odpoczynek nie dla Gminy Czempiń ...!

Wraz z końcem czerwca rozpoczęły się wakacje, czas kojarzony z odpoczynkiem i lenistwem - Gmina Czempiń natomiast nie przestaje inwestować i polepszać warunków życia swoich mieszkańców!
Co zostanie zrobione w okresie wakacji, jakie inwestycje się rozpoczną, co się zmieni, jakie działania są  aktualnie podejmowane?

 


  Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czempiniu –  toczące się prace obejmują ocieplanie murów, wymianę stolarki okiennej, demontaż starej instalacji centralnego ogrzewania oraz budowę nowej kotłowni gazowej; dokonano również rozbiórki starej kotłowni i jej komina; prace rozpoczęto od nowszego budynku szkoły i sali sportowej; trwają również prace przy oczyszczaniu elewacji najstarszego budynku szkoły.

    

  Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Głuchowie – toczące się prace obejmują ocieplanie murów fundamentowych i nadziemnych oraz wymianę instalacji oświetleniowej; przebudowywana jest również kotłownia, a przy boisku ze sztuczną nawierzchnią powstaną dodatkowe piłkochwyty.

                                                            

  Czempiński Węzeł Przesiadkowy – trwają prace projektowe obejmujące parkingi A (przy dworcu), B (przy wylocie ul. Nowej) oraz C (przy ul. Krańcowej), ul. Krańcową oraz przejście podziemne (przedłużenie istniejącego przejścia w kierunku ul. Krańcowej).

  W ramach Czempińskiego Węzła Przesiadkowego rozpoczęły się również prace związane z przebudową i budową ścieżek pieszo-rowerowych wraz z budową oświetlenia ścieżek na terenie gminy – na część prac został wybrany wykonawca i rozpoczął realizację inwestycji przy ul. Chłapowskiego, a pod koniec wakacji rozpocznie się budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem przy ul. Wybickiego.

                                         

 

Projekt „Integracja na sportowo – budowa toru do jazdy na rolkach w miejscowości Gorzyczki” – trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji

Projekt „Promowanie dziedzictwa przyrodniczego Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego i wsi Słonin poprzez budowę ścieżki edukacyjnej”  - trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji.

  Budowa sali Gimnastycznej w Głuchowie – został wybrany wykonawca, niebawem rozpoczną się prace projektowe.

 

  Przebudowa drogi gminnej  w Betkowie – trwają prace projektowe; odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami.

  Rozbudowa ścieżki edukacyjnej w Czempiniu – został wybrany wykonawca, trwają prace nad opracowaniem graficznym.

                                                   

  Modernizacja Oczyszczalni Ścieków – zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą, wktótce rozpoczną się prace, których zakończenie planowane jest na drugi kwartał 2018 roku.

  Ratujmy pomnik przyrody – dąb szypułkowy Czempiń – trwają intensywne prace przy pomnikowym okazie dębu nad Olszynką - zostaną wykonane do końca lipca; drzewo jest poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i wzmocnieniu korony wiązaniami oraz zagospodarowywana jest przestrzeń wokół drzewa (nowe nasadzenia krzewów);

  Remonty chodników - Wyremontowane zostały chodniki przy ulicach: Ogrodowa, Parkowa - aktualnie trwa remont chodnika przy ul. Nowej, a już niebawem rozpocznie się budowa chodnika przy ul. Kasztanowej oraz we wsi Bieczyny.

        

                                                     

 

Drodzy Państwo wyżej wymienione inwestycje mają na celu polepszenie istniejącej infrastruktury, czy stworzenie zupełnie nowej – wszystko po to, by w Gminie Czempiń żyło się jeszcze bardziej komfortowo.