Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

15 stycznia 2024

Otwarcie Ekopracowni edukacyjnej o tematyce „Rok w przyrodzie” w Szkole Podstawowej im. Heleny Giebu

Otwarcie Ekopracowni edukacyjnej o tematyce „Rok w przyrodzie” w Szkole Podstawowej im. Heleny Giebu

Początek grudnia obfitował w ważne wydarzenia dla społeczności naszej szkoły. Po kilkutygodniowych pracach remontowych otwarto Ekopracownię. Ta nowoczesna sala powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przy udziale środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej oraz finansowemu wsparciu Gminy Czempiń. Nasza szkoła – jako jedyna w powiecie kościańskim - dysponuje tak nowoczesną ekopracownią. Przestrzeń zaaranżowana została w kierunku STEAM. W chwili obecnej to jeden z najnowszych trendów w edukacji. Praca metodą steam polega na łączeniu wiedzy z różnych dziedzin z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.  To rozwijanie kompetencji przyszłości w sprzyjającym i inspirującym otoczeniu. Nowoczesna ekopracownia wykorzystywana będzie podczas edukacji wspierającej rozwój uczniów, którzy w efekcie potrafią myśleć w sposób innowacyjny i niestandardowy.

Uroczyste otwarcie odbyło się 14 grudnia 2023 r. Wśród zaproszonych gości, znaleźli się: Burmistrz Gminy Czempiń Pan Konrad Malicki, Zastępca Burmistrza Pan Andrzej Socha, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Czempinia Pan Łukasz Stasiak, Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych Pani Paulina Adamczak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czempiniu Pani Arleta Adamczak, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Czempiniu Pani Honorata Ruszkowska, Kierownik Centrum Usług Wspólnych Pani Małgorzata Olszewska oraz Prezydium Rady Rodziców, w składzie: Przewodniczący Pan Krzysztof Golak, Zastępca Przewodniczącego Pani Ewa Danielewicz – Urbaniak, Sekretarz Pani Agnieszka Marciniak i Skarbnik Pani Agnieszka Staśkowiak.   Na wstępie przedstawiono zakres wykonanych prac remontowych oraz zaprezentowano zakupione wyposażenie. Następnie goście wcielili się w role uczniów i wzięli udział w lekcji przyrody, którą przeprowadziła dyrektor Mirosława Kajoch. W trakcie zajęć wykorzystane zostały elementy oceniania kształtującego, które od 2022 roku funkcjonuje w szkole. Uczestnicy poznali cel zajęć oraz kryteria sukcesu do tematu „Budowa układu krwionośnego człowieka”. Temat zajęć nie był przypadkowy. Nawiązywał do projektu „Ekopracownia, zielone serce szkoły”. Goście wcielając się w rolę uczniów, pracowali w grupach, przeprowadzali doświadczenia i obserwacje przyrodnicze.  Zaprezentowane zostały szerokie możliwości nowoczesnej pracowni. Między innymi prowadzono obserwację preparatów przez mikroskopy, wysłuchiwano bicia własnego serca, badano tętno przed i po wysiłku fizycznym oraz obserwowano przepływ krwi przez model ludzkiego serca.  Do podsumowania zajęć wykorzystano kostki edukacyjne CEO. Udział w warsztatach sprawił radość naszym gościom i ukazał namiastkę aktywizujących metod, które na co dzień wykorzystujemy podczas zajęć.

Dziękuję wszystkim za udział w tym wyjątkowym spotkaniu.

Mirosława Kajoch