Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

26 stycznia 2024

DOFINASOWANIE DO INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

DOFINASOWANIE DO INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Szanowni Mieszkańcy,

Burmistrz Gminy Czempiń planuje pozyskanie środków na realizację projektu parasolowego dla mieszkańców na:

 • zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
   
 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
   
 • zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
   
 • zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
   

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 30.01.2024r. o godz. 19.00 w CAS Tlenownia.

 

W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 90% kwoty netto inwestycji, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

W związku z powyższym prosimy zainteresowane osoby o składanie ankiet do dnia 7 lutego 2024 r.

 

Projekt parasolowy - informacje - przejdź

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Referat Środowiska i Gospodarki Komunalnej, telefon (61)2826703 wew. 148

Pliki do pobrania: