Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

24 stycznia 2024

Porządek obrad LXXIII sesji Rady Miejskiej w Czempiniu

Porządek obrad LXXIII sesji Rady Miejskiej w Czempiniu
Termin: 30 stycznia 2024 roku o godzinie 16.00 w sali wielofunkcyjnej CAS TLENOWNIA

 
1.               Otwarcie obrad.

2.               Przedstawienie porządku obrad.

3.               Przyjęcie protokołów z sesji: LXXI (28 grudnia), LXXII (15 stycznia).

4.               Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Czempiń na 2024 rok.

5.               Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempiń na lata 2024 – 2056.

6.               Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Śremskiego.

7.               Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego.

8.               Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Czempiń w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Lider Zielonej Wielkopolski” z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.

9.               Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Betkowie.

10.            Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Piotrkowicach.     

11.            Sprawozdanie Burmistrza Gminy Czempiń o pracach w okresie międzysesyjnym, w tym związanych z wykonywaniem uchwał Rady Miejskiej w Czempiniu.

12.            Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czempiniu o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

13.            Sprawozdania stałych Komisji Rady Miejskiej w Czempiniu z działalności w 2023 roku: Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansów i Budżetu, Komisji Gospodarki i Spraw Komunalnych, Komisji Oświaty i Kultury.

14.            Interpelacje i zapytania radnych.

15.            Odpowiedzi na zapytania radnych.

16.            Wolne wnioski i informacje.

17.            Zakończenie obrad LXXIII sesji.