Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

07 kwietnia 2016

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu!

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu!

odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 roku o godzinie 12.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu.

Porządek obrad sesji obejmował będzie:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Ślubowanie radnych.

4. Ustalenie porządku obrad.

5. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu:

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu:

7. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu: 

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie obrad I sesji.

Młodzież do udziału serdecznie zapraszamy!