Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

27 marca 2018

LVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

LVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

Porządek obrad LVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Czempiniu
 

Termin: 28 marca 2018 roku o godzinie 16.00

Miejsce: Sala sesyjna Urzędu Gminy w Czempiniu

 
1.      Otwarcie obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempiń na lata 2018 – 2026. przejdź

4.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempiń na 2018 rok. przejdź

załącznik nr 1  przejdź

załącznik nr 2  przejdź

załącznik nr 3  przejdź 

5.      Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Czempiń na lata 2014 -2020. przejdź

załącznik nr 1  przejdź

6.      Wolne głosy i wnioski.

7.      Zakończenie obrad LVII sesji.