Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

24 sierpnia 2017

Komunikat Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

Komunikat Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie!

Uprzejmie informuję, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Czempiniu i Szkole Podstawowej w Głuchowie, zgodnie z paragrafem 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) odbędzie w poniedziałek, 4 września 2017 roku. Szczegóły dotyczące godzin rozpoczęcia roku szkolnego podane zostaną przez dyrekcje placówek na stronach internetowych szkół oraz na Gminnym Portalu Internetowym www.czempin.pl.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się we wtorek 5 września 2017 roku.

Jednocześnie informuję, że w Szkole Podstawowej w Głuchowie do końca sierpnia 2017 roku prace związane z termomodernizacją zostaną ukończone. Natomiast w Szkole Podstawowej w Czempiniu, zgodnie z umową z wykonawcą, prace będą kontynuowane w miesiącu wrześniu. Prowadzone będą ostatnie roboty wykończeniowe wewnątrz budynku i prace zewnętrzne. Jednakże wszystkie roboty prowadzone będą w sposób umożliwiający prowadzenie zajęć.

W Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu, jak i wszystkich oddziałach przedszkolnych na terenie gminy rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się w piątek, 1 września 2017 roku.
W dniach 29 - 31 sierpnia 2017 roku odbywać się już będą zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych.

 

Z wyrazami szacunku

Konrad Malicki

Burmistrz Gminy Czempiń