Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

19 września 2019

Flagi Gminy Czempiń zawisły na budynku urzędu

Flagi Gminy Czempiń zawisły na budynku urzędu

Podczas XIII. sesji Rady Miejskiej w Czempiniu, w dniu 28 sierpnia 2019 roku, radni jednogłośnie zaaprobowali projekt Flagi Gminy Czempiń. Przez wiele lat trwały prace nad opracowaniem projektu Flagi Gminy Czempiń, który byłby zgodny z wytycznymi Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt Flagi Gminy Czempiń opracowany został w oparciu o obowiązujący wizerunek Herbu Gminy Czempiń, w oparciu o szkic ideowy, sporządzony przez członków Komisji Heraldycznej podczas spotkania konsultacyjnego w Warszawie.

Projekt flagi uwzględnia następujące reguły:

1.     Płat flagi odzwierciedla proporcje Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej
w wyrysowany został na planie poziomego prostokąta o wymiarach boków w proporcji 5:8.

2.     Podczas tworzenia Flagi Gminy Czempiń zastosowano zasadę konstruowania flagi heraldycznej z godłem herbowym na płacie o barwie pola herbowej tarczy, zgodnie
z sugestią zawartą w ideowym szkicu wykonanym przez Komisję Heraldyczną.

3.     Przy tworzeniu flagi uwzględniono barwy tożsame z wizerunkiem herbu, ściśle określane w stopniach nasycenia CMYK.

Flaga Gminy Czempiń będzie umieszczana m.in. w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami stanowiącymi siedzibę albo miejsce obrad organów gminy z okazji uroczystości, świąt, rocznic gminnych, państwowych i regionalnych oraz podczas imprez promujących gminę.

Zasady używania flagi określa uchwała XIII/82/19 Rady Miejskiej w Czempiniu – przejdź.

Pliki do pobrania: