Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

22 grudnia 2022

Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w miejscowości Piotrkowice

Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w miejscowości Piotrkowice

Zakończone zostały prace związane z utwardzeniem drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piotrkowice.

Na łącznej długości 1660 metrów drogi gruntowej wykonano nawierzchnię z kruszywa kamiennego. Zakres prac obejmował: mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 20 cm, profilowanie
i zagęszczenie podłoża, wybudowanie warstwy podbudowy o grubości 20 cm z kruszywa łamanego, plantowanie mechaniczne i ręczne powierzchni gruntu rodzimego poboczy drogi, oznakowanie pasa drogowego słupkami betonowymi „Pas drogowy” w każdym punkcie załamania granicy.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie wynoszącej 216 250,00 złotych, przy ogólnej wartości przedsięwzięcia wynoszącej 478 470,00 złotych.