Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

03 marca 2021

Do 15 marca należy opłacić podatek od nieruchomości

Do 15 marca należy opłacić podatek od nieruchomości

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że 15 marca 2021r. upływa termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych za rok 2021.

Każda osoba fizyczna będąca właścicielem mieszkania, domu jednorodzinnego, działki budowlanej czy miejsca garażowego powinna otrzymać z Urzędu Gminy decyzję o wysokości podatku od nieruchomości.

W sytuacji zagrożenia wirusem COVID-19 sugerujemy realizowanie płatności z wykorzystaniem  bankowości elektronicznej.

Należności prosimy wpłacać na nadane Państwu indywidualne rachunki bankowe.

Można także uiścić opłatę w kasie Urzędu Gminy w Czempiniu; (kasa obsługuje tylko płatności bezgotówkowe), w godzinach:

- w poniedziałki: 8.00-17.00  

- we wtorki, środy i czwartki: 8.00-14.00

- w piątki: 8.00-13.00

Dziękujemy wszystkim podatnikom za terminowe regulowanie wpłat.

Przypominamy, że podatek w wysokości do 100zł. płacimy w jednej racie. To znaczy, że musimy uiścić go do 15 marca. Jeśli kwota naszego podatku przekracza 100zł, możemy zapłacić go w 4 ratach. Wówczas termin pierwszej raty to 15 marca, a terminy kolejnych rat to: 15 maja, 15 września i 15 listopada. Terminy zapłaty znajdują się na decyzjach.

Zdarzenia mające wpływ na ustalenie zobowiązania podatkowego to m.in.:

- zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania budynku,
- rozbiórka budynku,
- zakup, sprzedaż lub darowizna nieruchomości,
- rozpoczęcie lub zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej w nieruchomości,
- zmiana sposobu użytkowania nieruchomości,
- nabycie spadku,
- zniesienie lub dopisanie współwłasności.
O takich zdarzeniach należy w terminie 14 dni od ich zaistnienia powiadomić organ podatkowy, na stosowych formularzach: 

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#IN-1.

Przypominamy, również że w przypadku zmiany adresu do korespondencji, należy o tym pisemnie powiadomić organ podatkowy. To konieczne, aby możliwe było ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Urzędem Gminy w Czempiniu tel. 61 28 26 703 wew. 137