Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

21 lutego 2024

Porządek obrad LXXV sesji Rady Miejskiej w Czempiniu

Porządek obrad LXXV sesji Rady Miejskiej w Czempiniu


Termin: 27 lutego 2024 roku o godzinie 16.00 w sali wielofunkcyjnej CAS TLENOWNIA

 
1.               Otwarcie obrad.

2.               Przedstawienie porządku obrad.

3.               Przyjęcie protokołów z sesji: LXXIII (30 stycznia), LXXIV (15 lutego).

4.               Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Czempiń na 2024 rok.

5.               Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempiń na lata 2024 – 2056.

6.               Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczyny oraz dla terenu części obrębu Srocko Wielkie.

7.               Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Borowo oraz dla terenu części obrębu Słonin.

8.               Podjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Głuchowo oraz dla terenu części obrębu Sierniki.

9.               Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o nr ewid. 106/3 położonej w Bieczynach w drodze bezprzetargowej.

10.            Podjęcie uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempiń na lata 2023-2030.

11.            Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

12.            Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (obsługa płatności bezgotówkowych)

13.            Sprawozdanie Burmistrza Gminy Czempiń o pracach w okresie międzysesyjnym, w tym związanych z wykonywaniem uchwał Rady Miejskiej w Czempiniu.

14.            Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czempiniu o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

15.            Interpelacje i zapytania radnych.

16.            Odpowiedzi na zapytania radnych.

17.            Wolne wnioski i informacje.

18.            Zakończenie obrad LXXV sesji.