Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

12 lutego 2024

Komunikat dotyczący utrzymującego się wysokiego poziomu wody w Olszynce

Komunikat dotyczący utrzymującego się wysokiego poziomu wody w Olszynce

AKTUALIZACJA z dnia 14.02.2024 r.: W dniu dzisiejszym, po szeregu spotkań i rozmów Gminy Czempiń z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, w tym Nadzoru Wodnego w Kościanie, Zarządu Zlewni w Poznaniu oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które to instytucje odpowiadają za utrzymanie i zarządzanie rzeką Olszynka, Gmina Czempiń otrzymała informację, że prace związane z udrożnieniem i oczyszczeniem jej miejskiego przebiegu rozpoczną się w dniu jutrzejszym tj. 15.02.2024 r.

Poczynione działania i argumenty podniesione przez Gminę Czempiń w trakcie spotkań, rozmów i wystosowanej korespondencji związanej z wezbraniem wód rzeki Olszynki przyniosły tym samym pozytywny skutek.

Zaplanowane prace mają obejmować odcinek od Stadionu Miejskiego w Czempiniu do ul. Gruszkowej i będą koncentrować się w miejscach szczególnie utrudnionego przepływu.  

Przyjęty zakres prac powinien doprowadzić do poprawy sytuacji terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie rzeki.

O dalszych postępach w tej sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

AKTUALIZACJA z dnia 13.02.2024 r.: W dniu dzisiejszym trwały intensywne rozmowy monitujące prowadzone przez przedstawicieli Gminy Czempiń z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w sprawie podjęcia zdecydowanych działań prowadzących do poprawy przepustowości Olszynki i tym samym do poprawy aktualnej sytuacji na terenie miasta i gminy Czempiń. Z uzyskanych informacji wynika, iż Dyrekcja Zarządu Zlewni w Poznaniu wystąpiła w trybie pilnym do władz Przedsiębiorstwa Wody Polskie w Warszawie o pozwolenie na rozpoczęcie prac, by jak najszybciej móc do nich przystąpić.

O wszelkich postępach w sprawie będziemy Państwa na bieżąco informowali.     

 

KOMUNIKAT z dnia 12 lutego 2023: W związku z utrzymującym się w wysokim poziomem wody w Olszynce oraz otrzymywanymi od Mieszkańców sygnałami, Gmina Czempiń informuje, że prowadzi stały monitoring poziomu wody w rzece Olszynka i również na bieżąco przekazuje swoje spostrzeżenia i otrzymywane sygnały zarówno telefonicznie, jak i na piśmie Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. Taki kontakt był utrzymywany także w miniony weekend.

W dniu 12 lutego 2024 roku (poniedziałek) odbyło się spotkanie w terenie z udziałem Zastępcy Burmistrza Gminy Czempiń – Andrzeja Sochy, Kierownika Referatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Czempiniu Krzysztofa Krama oraz Kierownika Nadzoru Wodnego w Kościanie Marcina Waligóry.

Komisja w wyżej wymienionym składzie zapoznała się ze stanem rzeki Olszynka na całym jej miejskim przebiegu. Gmina Czempiń w dniu dzisiejszym wystosowała również kolejną prośbę o podjęcie pilnych działań związanych z udrożnieniem Olszynki do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. O dalszych postępach w tej sprawie będziemy Państwa na bieżąco informować.

Przypominamy jednocześnie, że ewentualne zgłoszenia dotyczące sytuacji na Olszynce prosimy kierować do:

·       Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tel. 61 8508423 e-mail: poznan@wody.gov.pl

·       Zarząd Zlewni w Poznaniu tel. 61 850 84 00, 01 e-mail: zz-poznan@wody.gov.pl

·       Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 789 279 857 e-mail: ug@czempin.pl