Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

06 lutego 2024

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekaże Gminie Czempiń 2 mln zł na budowę ronda!

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekaże Gminie Czempiń 2 mln zł na budowę ronda!

Gmina Czempiń jest w trakcie realizacji inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej na długości około 600 m wraz z budową skrzyżowania typu rondo na drodze wojewódzkiej nr 310, odcinek od drogi wojewódzkiej do wysokości działki ewid. nr 34/3, obręb 0005 Głuchowo, gmina Czempiń”. Podjęcie się realizacji tak dużej inwestycji było dla Gminy Czempiń bardzo dużym wyzwaniem finansowym. Na przełomie roku 2021 i 2022, kiedy przygotowywana była dokumentacja projektowa na budowę drogi i ronda, a także kosztorys inwestorski – koszt realizacji ww. inwestycji oscylował na poziomie 5 milionów złotych.

Koszt realizacji inwestycji po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych w roku 2023 wyniósł jednak blisko 8 milionów złotych, z czego koszty budowy samego ronda, zgodnie z kosztorysami, blisko 4 miliony złotych.

W związku ze znacznym wzrostem kosztów, Burmistrz podjął starania, by wsparcia tej inwestycji udzielił Samorząd Województwa Wielkopolskiego, którego infrastruktura w efekcie inwestycji wzbogaci się o wspominane rondo.

- Budowana droga i rondo to strategiczna inwestycja gminy, ponieważ umożliwi powstanie strefy przemysłowej w okolicach Głuchowa, co przyniesie miejsca pracy i dochody podatkowe gminy liczone w milionach złotych. Planując tę inwestycję liczyliśmy się z tym, że przy panującej w ostatnich latach inflacji faktyczne koszty realizacji tej inwestycji na pewno przekroczą zakładane wcześniej 5 milionów złotych, a już to stanowiło spore wyzwanie finansowe dla naszej gminy. Dlatego w obliczu rosnących kosztów, jako Burmistrz osobiście podjąłem się rozmów i negocjacji w tej sprawie z Wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem. Kilkukrotne rozmowy, argumenty, ale także bardzo dobra współpraca pomiędzy Gminą, a Województwem, przy różnych projektach, przyniosły ostatecznie pozytywną dla Gminy Czempiń decyzję. W 2024 roku otrzymamy 2 miliony złotych, co odpowiadać będzie 50% kosztów budowy ronda. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zrozumienie i przekazane wsparcie finansowe – mówi Burmistrz Konrad Malicki.

Warto doprecyzować, że środki dla Gminy Czempiń znalazły się w uchwalonym już budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2024, w styczniu 2024 roku Radni Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Sejmiku Województwa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali przekazanie środków Gminie Czempiń, 29 stycznia 2024 roku podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Czempiń, a 5 lutego 2024 roku zawarta została stosowna umowa i środki trafią do gminy.