Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

16 lutego 2024

Trwają prace związane z konserwacją koryta rzeki Olszynka

Trwają prace związane z konserwacją koryta rzeki Olszynka

Od 15 lutego br. trwają prace związane z udrożnieniem i oczyszczeniem Olszynki, prowadzone na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, będące pokłosiem sytuacji hydrologicznej, z którą boryka się obecnie Gmina Czempiń i jej mieszkańcy oraz użytkownicy obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie rzeki.

Prowadzone prace są już kolejnymi na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy, które mają na celu umożliwienie swobodnego przepływu wody, szczególnie w takim okresie jak obecnie, tj. dużego wezbrania rzeki. Zaistniała sytuacja jest efektem faktu, że kolejni zarządcy rzeki, w tym istniejące od roku 2018 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, nie prowadzili systematycznych prac związanych z właściwym utrzymaniem rzeki, na które jak często w otrzymywanej korespondencji informowano, brakowało środków finansowych. Sytuacja, która wystąpiła w ostatnich dniach, była monitorowana przez pracowników Urzędu Gminy w Czempiniu oraz Ochotniczą Straż Pożarną. Jednocześnie toczona była kolejna korespondencja gminy z zarządcą rzeki, która dokumentowała, z jak poważną sytuacją mamy do czynienia. 12 lutego odbyło się spotkanie w terenie z udziałem Zastępcy Burmistrza Gminy Czempiń – Andrzeja Sochy oraz Kierownika Nadzoru Wodnego w Kościanie Marcina Waligóry, mające na celu ocenę stanu rzeki Olszynka na całym jej miejskim przebiegu.  Przeprowadzony został także w kolejnych dniach szereg rozmów, w tym z Zastępcą Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu Renatą Skibą-Nowotka oraz dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Bogumiłem Nowakiem.

- Cieszy, że szereg trudnych rozmów jakie przeprowadziłem oraz korespondencja jaka została skierowana do zarządcy rzeki czyli Wód Polskich spotkała się ze zrozumieniem sytuacji oraz przedstawionych argumentów i przystąpiono do prac związanych z oczyszczaniem i udrożnieniem rzeki. Liczę, że prace które z pewnością potrwają jeszcze kilka dni i do których zaangażowany zostanie różnego rodzaju sprzęt, także w kolejnym tygodniu, przyniosą pożądane przez wszystkich efekty. – mówi Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń Andrzej Socha.

Obecnie trwa oczyszczanie rzeki w kilku miejscach jednocześnie, na miejskim odcinku, który był najbardziej zagrożony zalaniami i podtopieniami obiektów oraz budynków. Natomiast już teraz można zaobserwować pierwsze efekty związane ze stopniowym obniżaniem się poziomu wody. Roboty wykonywane są z wykorzystaniem trzech koparek, a od przyszłego tygodnia do prowadzenia prac wykorzystana zostanie także amfibia melioracyjna.