Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

14 lipca 2023

Trwa budowa ulic w Czempiniu

 Trwa budowa ulic w Czempiniu

Budowa dróg to jedne z najbardziej wyczekiwanych inwestycji i jest to jedno z priorytetowych działań Gminy Czempiń, która skutecznie korzysta z otrzymanych dotacji zewnętrznych. Obecnie, dzięki takiemu wsparciu, samorząd prowadzi inwestycje w kilku lokalizacjach. Trwa przebudowa ulic realizowana w ramach zadań, na które Gmina Czempiń otrzymała blisko 9 milionów złotych dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, obejmujących przebudowę ulicy Adama Mickiewicza, Maurycego Komorowicza, Karola Kiełczewskiego, Sokolniczej, Czereśniowej i Wiśniowej.


Na ulicy Sokolniczej wykonano już kanalizację deszczową w południowej części ulicy i rozpoczęto budowę ciągu pieszo – rowerowego oraz jezdni. W efekcie prowadzonych robót powstanie jezdnia wraz ze zjazdem i dojściami do posesji, stanowiskami postojowymi i ścieżką pieszo-rowerową, a na końcowym odcinku do granic Stacji Badawczej PZŁ tzw. pieszo-jezdni. Ulica zyska też nowe oświetlenie i odwodnienie za pośrednictwem kanalizacji deszczowej.
W ulicy Karola Kiełczewskiego wybudowana zostanie jezdnia wraz z obustronnymi chodnikami, zjazdami do posesji, miejscami postojowymi oraz oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa, która w ponad 80% została już wykonana.


Przebudowa ul. Maurycego Komorowicza obejmuje przebudowę drogi wraz z budową obustronnych chodników, zjazdów i dojść do posesji, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. W czerwcu br. rozpoczęto roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.


Równocześnie trwają prace projektowe związane z przebudową ulic Adama Mickiewicza, Czereśniowej i Wiśniowej.
Przewidywalny termin zakończenia prac to czwarty kwartał 2024 roku.