Kanał na YouTube


Oferty Pracy Przedsiębiorców

Oferta Pracy nr 3/2020

Nazwa Firmy składającej ofertę: Przedsiębiorstwo Usługowo-Wdrożeniowe „Tempeks” Bogusław Żurawski

 

Adres Firmy składającej ofertę: ul. Stanisława Knapowskiego 28, 60-126 Poznań

 

Dane kontaktowe Firmy (nr tel. e-mail): 668447403, tempeks@tempeks.pl

 

Przedmiot oferty (nazwa stanowiska pracy): palacz kotłów c.o. w kotłowni w Gorzycach – zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia

 

Wymagania na stanowisku (max 400 znaków): uprawnienia energetyczne do obsługi kotłów wodnych o mocy powyżej 50 kW (lub chęć ich zdobycia), dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność.

 

Zakres obowiązków (max 400 znaków): eksploatacja, konserwacja, nawęglanie i usuwanie żużla z dwóch kotłów tłokowo-miałowych 60 kW, przyjmowanie dostaw opału, regulowanie parametrów pracy instalacji, spisywanie stanu liczników, utrzymanie czystości w pomieszczeniach kotłowni.

 

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji: CV, dowód osobisty, świadectwa pracy, uprawnienia energetyczne.

 

Forma i miejsce składania ofert: email na wskazany adres lub osobiście w biurze firmy po wcześniejszej rozmowie telefonicznej

 

Termin składania ofert: bezterminowo

 

Oferta Pracy nr 2/2020

Nazwa Firmy składającej ofertę: Przedsiębiorstwo Usługowo-Wdrożeniowe „Tempeks” Bogusław Żurawski

Adres Firmy składającej ofertę: ul. Stanisława Knapowskiego 28, 60-126 Poznań

Dane kontaktowe Firmy (nr tel. e-mail): 668447403, tempeks@tempeks.pl

Przedmiot oferty (nazwa stanowiska pracy): palacz kotłów c.o. w kotłowni w Gorzycach – zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia

Wymagania na stanowisku (max 400 znaków): uprawnienia energetyczne do obsługi kotłów wodnych o mocy powyżej 50 kW (lub chęć ich zdobycia), dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność.

Zakres obowiązków (max 400 znaków): eksploatacja, konserwacja, nawęglanie i usuwanie żużla z dwóch kotłów tłokowo-miałowych 60 kW, przyjmowanie dostaw opału, regulowanie parametrów pracy instalacji, spisywanie stanu liczników, utrzymanie czystości w pomieszczeniach kotłowni.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji: CV, dowód osobisty, świadectwa pracy, uprawnienia energetyczne.

Forma i miejsce składania ofert: email na wskazany adres lub osobiście w biurze firmy po wcześniejszej rozmowie telefonicznej

Termin składania ofert: bezterminowo

 

Oferta Pracy nr 1/2020

Nazwa Firmy składającej ofertę Leopol Meble Polska Sp. z o.o. Sp.k.

Adres Firmy składającej ofertę ul. Średzka 2, 63-100 Zbrudzewo

Dane kontaktowe Firmy (nr tel. e-mail) +48 61 28 48 670, rekrutacja@leopol.pl

Przedmiot oferty (nazwa stanowiska pracy) OPERATOR MASZYN CNC

 

Wymagania na stanowisku:

 Szukamy osób, które:
• Znają zasady czytania rysunku technicznego,
• Potrafią pracować w zespole,
• Są dynamiczne w swoich działaniach,
• Posiadają umiejętność analitycznego myślenia oraz wyobraźnię przestrzenną,
• Posiadają minimum podstawową znajomość obsługi komputera,


Co oferujemy Naszym Pracownikom?
• Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
• Konkurencyjne wynagrodzenie wypłacone w terminie,
• Bogaty pakiet socjalny – w tym m.in. wczasy pod gruszą, premie świąteczną, dofinansowanie dojazdów,
• Bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę pracy :) ,
• KOMPLETNE PRZYUCZENIE :)

Zakres obowiązków:

Pracując u Nas będziesz odpowiedzialny/a za:
• Obróbkę materiału (drewna/pianki) z użyciem nowoczesnego centrum obróbczego,
• Wprowadzanie parametrów obróbki,
• Realizację planów produkcyjnych,
• Kontrolę zużycia narzędzi oraz dbanie o stan techniczny urządzeń,
 

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji: CV z opisem doświadczenia i danymi kontaktowymi kandydata

Forma i miejsce składania ofert: poprzez adres mailowy rekrutacja@leopol.pl lub w siedzibie firmy dział Kadr

 

Termin składania ofert: do końca maja 2020 r.

 

Oferta Pracy nr 2/2019

 

Nazwa Firmy składającej ofertę: TRAFFIC Paweł Ławniczak

Adres Firmy składającej ofertę: Czempiń/Piotrkowice

Dane kontaktowe Firmy (nr tel. e-mail): p.lawniczak@traffic.com.pl

Przedmiot oferty (nazwa stanowiska pracy): Spedytor międzynarodowy ze znajomością języka niemieckiego

Wymagania na stanowisku:

- Znajomość języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (znajomość innego języka będzie dodatkowym atutem)

- Wiedza dotycząca przepisów prawa transportowego

 

Zakres obowiązków:

- planowanie rozładunków i załadunków

- dyspozycja zleceń i kontrola ich realizacji

- sporządzanie ofert

- dobra komunikacja z klientami i kierowcami

- pozyskiwanie nowych kontrahentów oraz rozwijanie długotrwałych relacji z klientami i podwykonawcami

- dbanie o wysoką jakość świadczonych usług
- sporządzanie oraz zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:  CV

Forma i miejsce składania ofert: Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres: p.lawniczak@traffic.com.pl

Termin składania ofert: do 20.12.2019 r.

 

 

Oferta Pracy nr 1/2019

 

Nazwa Firmy składającej ofertę: Szkoła Podstawowa w Głuchowie

Adres Firmy składającej ofertę: Głuchowo, ul. Kościańska 28/30

Dane kontaktowe Firmy: 518630886, spgluchowo@gmail.com

Przedmiot oferty (nazwa stanowiska pracy): sprzątaczka

Wymagania na stanowisku: zaangażowanie, odpowiedzialność

Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości na Sali gimnastycznej oraz terenie wokół.

 

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji: CV

Forma i miejsce składania ofert: Osobiście. Szkoła Podstawowa w Głuchowie, ul Kościańska 28/30

 

Termin składania ofert 1 lipca 2019 r

 

 

 

 

Oferta Pracy nr 3/2018

Nazwa Firmy składającej ofertę: Centrum Kultury Czempiń

Adres Firmy składającej ofertę: 64-020 Czempiń, ul. Stęszewska 27

Dane kontaktowe Firmy: tel. +48 61 28 26 232, centrum.kultury.czempin@wp.pl

Przedmiot oferty: organizator imprez

Wymagania na stanowisku:

-        wykształcenie wyższe,   ostatni rok studiów lub średnie i 5 lat doświadczenia zawodowego,

-        znajomości ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz organizacji imprez masowych,

-        niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,  popartą oświadczeniem kandydata.

-        Prawo jazdy kategoria „B"

Zakres obowiązków:

-        organizowanie i promowanie przedsięwzięć kulturalnych, mających na celu aktywizowanie środowiska w dziedzinie oświaty i kultury,

-        nadzór nad przebiegiem organizowanych imprez oraz ich procesem przygotowań, w tym kontakty z artystami oraz sponsorami,

-        organizacja  imprez cyklicznych,

-        planowanie i opracowanie aplikacji projektowych w celu pozyskania zewnętrznych środków pomocowych na organizację imprez i działania z zakresu edukacji kulturalnej,

-        merytoryczne opracowywanie oraz prowadzenie projektów kulturalnych (współpraca z pozostałymi  instruktorami),

-        czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Kultury Czempiń

-        współpraca  w tworzeniu miesięcznika Puls Czempinia 

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie, oświadczenie o niekaralności

Forma i miejsce składania ofert: wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w Centrum Kultury Czempiń, ul. Stęszewska 27, 64-020 Czempiń lub przesyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie „rekrutacja”.

Termin składania ofert: do 19 marca 2018r. Oferty, które wpłyną do CK po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone tylko wybrane osoby.

 

 

Oferta pracy nr 2/2018

Nazwa Firmy składającej ofertę: ATR Agrohandel Sp. z o.o.

Adres Firmy składającej ofertę: ul. Usługowa 6; 73-110 Stargard / Oddział Czempiń

Dane kontaktowe Firmy (nr tel. e-mail) 668 870 061; katarzyna.liszka@atr-agrohandel.pl

 

Przedmiot oferty (nazwa stanowiska pracy): Kierowca kat. C

Wymagania na stanowisku: prawo jazdy kat. C, uprawnienia ADR, uprawnienia do przewozu rzeczy, doświadczenie w transporcie krajowym min 1 rok.

Zakres obowiązków: Transport samochodem ciężarowym ŚOR, nawozów i nasion do klienta.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji: prawo jazdy kat. C, uprawnienia ADR, uprawnienia do przewozu rzeczy.

 

Forma i miejsce składania ofert : mail: katarzyna.liszka@atr-agrohandel.pl

 

Termin składania ofert: 16.02.2018 r.

 

 

Oferta pracy nr 1/2018

Nazwa Firmy składającej ofertę: ATR Agrohandel Sp. z o.o.

Adres Firmy składającej ofertę: ul. Usługowa 6; 73-110 Stargard / Oddział Czempiń

Dane kontaktowe Firmy (nr tel. e-mail) 668 870 061; katarzyna.liszka@atr-agrohandel.pl

Przedmiot oferty (nazwa stanowiska pracy): Magazynier - Operator wózka widłowego

Wymagania na stanowisku: doświadczenie w pracy na magazynie, uprawnienia na obsługę wózka widłowego, znajomość obsługi komputera

Zakres obowiązków: wydawanie i przyjmowanie towaru, przeładunki towaru, konfekcjonowanie towaru

 

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji: uprawnienia na obsługę wózka widłowego

 

Forma i miejsce składania ofert : mail: katarzyna.liszka@atr-agrohandel.pl

 

Termin składania ofert: 16.02.2018 r.

 

 

Oferta pracy nr 3/2017

Nazwa Firmy składającej ofertę:       LUMO Technika Grzewcza Sp. z o.o.

Adres Firmy składającej ofertę:         ul. Główna 51b, Krosno, 62-050 Mosina

Dane kontaktowe Firmy (nr tel. e-mail):       amalecka@lumo.com.pl

 

Przedmiot oferty (nazwa stanowiska pracy): Blacharz-Ślusarz

 

Wymagania na stanowisku:

 • Wykształcenie: zawodowe,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 • Racjonalne i oszczędne używanie surowców, materiałów, paliw i energii na swoim stanowisku pracy

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie prac cięcia, gięcia, wybijania otworów i spawania, mające na celu przygotowanie i wykonanie elementów obudowy produkowanych urządzeń, zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną.
 • Montaż końcowy obudowy produkowanych urządzeń.
 • Samokontrola jakości wykonanych elementów.
 • Wypełnianie kart przewodnich wyrobów oraz kart przewodnich półfabrykatów.

 

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:  CV, świadectwa pracy

 

Forma i miejsce składania ofert:mailowo, telefonicznie lub osobiście

 

Termin składania ofert:10.11.2017      

 

Oferta pracy nr 2/2017

Nazwa Firmy składającej ofertę: Agencja Pracy Czasowej TEMPUS A Sp. z o. o. (KRAZ 493)

Adres Firmy składającej ofertę: ul. Piotrkowska 55, 90-413 Łódź (Praca świadczona będzie w Głuchowie w firmie DHL przy ul. Komornickiej 1)

Dane kontaktowe Firmy: tel. 731 787 888, e-mail praca@tempusa.pl

Przedmiot oferty (nazwa stanowiska pracy): magazynier/sortownik

Oferujemy:

- umowę o pracę,
- stawkę godzinową: 16,25 zł brutto (dzień) lub 21,13 (noc),
- wolne weekendy,
- elastyczność zatrudnienia,
- premie uznaniowe i regulaminowe,
- możliwość przedłużania umowy drogą elektroniczną,
- możliwość przejęcia przez Pracodawcę,
- stabilną pracę długoterminową,
- posiłki regeneracyjne w okresie zimowym,
- dowóz spoza miejsca pracy.

Wymagania na stanowisku

- chęć do pracy,
- dyspozycyjność poniedziałek-piątek,
- umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy.

Zakres obowiązków

- skanowanie przesyłek kurierskich,
- sortowanie przesyłek,
- załadunek oraz rozładunek przesyłek przychodzących oraz wychodzących.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji: życiorys.

Forma i miejsce składania ofert: mailowo na praca@tempusa.pl bądź osobiście w biurze Agencji Pracy Czasowej Tempus A, w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 55, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10:00-16:00.

Termin składania ofert: brak.

Informacje dodatkowe: jest to praca tymczasowa długoterminowa.


 

Oferta pracy nr 1/2017
Nazwa Firmy składającej ofertę…Polomarket Sp.z o. o

Adres Firmy składającej ofertę………Giebnia 20  88-170 Pakość

Dane kontaktowe Firmy (nr tel. e-mail)………518010336

Przedmiot oferty (nazwa stanowiska pracy)  kasjer-sprzedawca

Wymagania na stanowisku - brak

Zakres obowiązków

 •  obsługa Klienta na sali sprzedaży, 
 • obsługa kasy fiskalnej, 
 • dbanie o prawidłową jakość i ekspozycję towarów,

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji- brak

Forma i miejsce składania ofert …telefonicznie

Termin składania ofert - brak

 

Przykładowa oferta pracy: Monter obrabiarek wysokoobrotowych i rotacyjnych: przejdź

Oferta Pracy nr: 3/2016

Nazwa Firmy składającej ofertę: RESTUARACJA NOVA

Adres Firmy składającej ofertę: ul. Poznańska 47, 62-040 PUSZCZYKOWO

Dane kontaktowe Firmy (nr tel. e-mail): tel. 600 025 073

Przedmiot oferty (nazwa stanowiska pracy):

KELNERKA/KELNER (praca na cały etat oraz dorywcza)

Wymagania na stanowisku (max 400 znaków):

 • kultura osobista,
 • znajomość zasad obsługi kelnerskiej.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w restauracji/kawiarni,
 • znajomość obsługi kasy fiskalnej.

Zakres obowiązków (max 400 znaków):

 • obsługa kelnerska w restauracji,
 • obsługa imprez okolicznościowych,
 • przygotowywanie sali. 

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji: CV

Forma i miejsce składania ofert

Termin składania ofert:

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 600 025 073

 *

Oferta Pracy nr: 2/2016: 

Nazwa Firmy składającej ofertę:

Centrum Językowe sCOOL Hubert Piotrowicz

Adres Firmy składającej ofertę:

Piotrkowice 1 c, 64-020 Czempiń

Dane kontaktowe Firmy (nr tel. e-mail)

790-615-001 , info@scool.pl

Przedmiot oferty (nazwa stanowiska pracy:

Przedstawiciel Handlowy do spraw sprzedaży szkoleń biznesowych

Wymagania na stanowisku (max 400 znaków)
- Doświadczenie w sprzedaży szkoleń biznesowych,
- Umiejętność prezentacji kompleksowej oferty,
- Wysoka komunikatywność i zaangażowanie się w pełnione obowiązki,
- Umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych,
- Chęć ciągłego rozwoju oraz umiejętność poszukiwania niestandardowych rozwiązań
- Zdolności negocjacyjne

Zakres obowiązków:

POSZYKUJEMY
Partnera, który posiada już własny zespół sprzedażowy i poszukuje innowacyjnego produktu, który mocno wzbogaci jego portfel

Zakres obowiązków:

- Sprzedaż innowacyjnych szkoleń
- Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z potencjalnymi Klientami,
- Informowanie klientów o produktach i nowościach w ofercie, zbieranie opinii i uwag
- Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji CV 

Forma i miejsce składania ofert

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia (CV)
za pośrednictwem maila info@scool.pl lub tel: 790-615-001
 

Termin składania ofert: brak

 

 * 

 

Oferta Pracy nr: 1/2016: 

Nazwa Firmy składającej ofertę: PGB Human Resources

Adres Firmy składającej ofertę: Piotrkowice 1C

Dane kontaktowe Firmy (nr tel. e-mail) : 508 135 747, mail: j.iks@pgbhr.com

Przedmiot oferty: Asystent ds. sprzedaży i rekrutacji

Wymagania na stanowisku:

 • wykształcenie średnie
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętności komunikacyjne
 • obsługa poczty elektronicznej

Zakres obowiązków:

 • Tworzenie bazy potencjalnych klientów
 • Komunikacja telefoniczna oraz e-mailowa z potencjalnymi klientami
 • Udział w tworzeniu strategii komunikacji z potencjalnymi klientami
 • Udział w spotkaniach z Klientami
 • Zamieszczanie ogłoszeń
 • Selekcja aplikacji
 • Wywiady telefoniczne
 • Standaryzacja CV
 • Planowanie, raportowanie dzienne, tygodniowe, miesięczne

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji: CV

Forma i miejsce składania ofert: CV na adres mailowy: j.iks@pgbhr.com lub

tel: 508 135 747

Termin składania ofert: brak