Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

06 września 2017

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Czempiniu informuje, że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 12 września 2017 roku o godzinie 11.45


Porządek obrad posiedzenia obejmował będzie:

1. Analiza wykonania budżetu gminy Czempiń za I półrocze 2017 roku.

2. Wnioski do projektu budżetu gminy Czempiń na 2018 rok.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Stanisław Turno