Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

05 września 2017

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czempiniu informuje, że najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 12 września 2017 roku, o godzinie 8.00

Porządek obrad posiedzenia obejmował będzie:

  1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku,
  2. Opracowanie wniosków Komisji do budżetu na 2018 rok.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Sankiewicz