Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

06 września 2017

Posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu oraz Spraw Socjalnych

Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu oraz Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Czempiniu informuje, że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 12 września 2017 roku o godzinie 10.30

Porządek obrad posiedzenia obejmował będzie:

  1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
  2. Przygotowanie i omówienie wniosków do projektu budżetu gminy na 2017 r.
  3. Monitorowanie stopnia zaawansowania realizacji inwestycji na terenie gminy.
  4. Analiza bieżących problemów z zakresu działania Komisji.

 

  Przewodnicząca Komisji

  /-/ Lucyna Mikołajczak