Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

05 września 2017

Posiedzenie Komisji Rolnictwa Działalności Gospodarczej, Prawa i Porządku Publicznego...

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Działalności Gospodarczej, Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska oraz Budownictwa i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Czempiniu informuje, że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się

 12 września 2017 roku, o godzinie 9.00

Porządek obrad posiedzenia obejmował będzie:

  1. Analiza stopnia zaawansowania inwestycji na terenie gminy Czempiń.
  2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku,
  3. Wnioski do projektu budżetu Gminy na 2018 rok.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Łukasz Stasiak