Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

29 lutego 2024

Nagroda za osiągnięcia sportowe

Nagroda za osiągnięcia sportowe

Burmistrz Gminy Czempiń informuje, iż do dnia 31 marca 2024 r. można składać wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Przyznawanie nagród regulują zapisy uchwały XXXII/224/16 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym i działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej - przejdź