Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

29 maja 2023

Kolejne miliony dla Gminy Czempiń

Kolejne miliony dla Gminy Czempiń

Gmina Czempiń w październiku 2022 r. złożyła w naborze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosek o dofinansowanie Budowy drogi w Piechaninie, obejmujący budowę drogi od świetlicy wiejskiej w Piechaninie do ulicy Tarnowskiej i dalej w kierunku północno-wschodnim. W dniu 27 kwietnia 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, na której to liście wniosek Gminy Czempiń, jako jedyny z terenu powiatu kościańskiego, został wskazany jako wybrany do dofinansowania.

Inwestycja obejmująca wykonanie ponad kilometra jezdni, chodników, oświetlenia i odwodnienia drogi, zostanie dofinansowana kwotą ponad 2,9 mln zł, co pokryje blisko 64% kosztów kwalifikowalnych zadania. Przedsięwzięcie realizowane będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a jego zakończenie nastąpi w połowie 2025 r.  Aktualnie Gmina Czempiń oczekuje na zawarcie umowy o dofinansowanie.

 

Kolejne blisko 1,2 mln zł dofinansowania jakie otrzymała Gmina Czempiń to wynik naboru wniosków o dodatkowe dofinansowanie przeprowadzonego na przełomie stycznia i lutego 2023 r. Nabór ten uruchomiony został przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w związku z sytuacją jaka powstała na skutek pandemii Covid 19, wojny na Ukrainie i wysokiej inflacji, co skutkowało wzrostem cen w postepowaniach przetargowych podczas realizacji projektów z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury. Gmina realizuje właśnie w tym zakresie projekt „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

W związku z faktem, że Państwa Darczyńcy tj. Norwegia, Islandia i Lichtenstein wyrazili zgodę na przeprowadzenie takiego naboru wniosków przez NFOŚiGW, Gmina skorzystała z tej możliwości i złożyła aplikacje o dodatkowe wsparcie. Wniosek został wysoko oceniony, dzięki czemu Gmina uzyskała środki jakie pomogą zrealizować trwający projekt bez zakłóceń i konieczności angażowania dodatkowych swoich środków. Więcej o trwającym projekcie dowiedzieć można się tutaj.