Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

08 stycznia 2021

Informacja o konsultacjach społecznych w sprawie proponowanych zmian granic miasta Czempinia

Informacja o konsultacjach społecznych w sprawie proponowanych zmian granic miasta Czempinia

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 7 stycznia 2021 r. informuję, że konsultacje społeczne w przedmiocie proponowanych zmian granic miasta Czempinia określonych w  uchwale Nr XVIII/133/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Czempiń odbędą się w dniach od 18 stycznia 2021 r. do 2 lutego 2021 r. w następujących formach:

·     pisemnej poprzez możliwość przedstawienia opinii, uwag, pytań, komentarzy, wzór formularza dla każdego obszaru wskazanego w uchwale stanowią załączniki nr 1-3)

·     badania ankietowego realizowanego poprzez umożliwienie uczestnictwa w konsultacjach w formie wyrażenia swojej opinii z wykorzystaniem specjalnie do tego celu przygotowanego kwestionariusza ankietowego (wzór kwestionariusza dla każdego obszaru wskazanego w uchwale stanowią załączniki nr 4 – 6).

Wypełnione i podpisane formularze/ ankiety konsultacyjne można składać w dniach od 18 stycznia 2021 r do 2 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy w Czempiniu (pocztą lub poprzez umieszczenie w urnie oznaczonej napisem konsultacje publiczne – zmiana granic miasta), a także poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza/ankiety na adres ug@czempin.pl

Uczestnikami konsultacji są mieszkańcy stale zamieszkujący i posiadający czynne prawo wyborcze:

a)       w przypadku obszaru  opisanego w załączniku nr 1 do uchwały: mieszkańcy sołectwa Borowo i osiedla nr 4 i 5

b)       w przypadku obszaru opisanego w załączniku nr 2 i 3 do uchwały: mieszkańcy sołectwa Piotrkowice i osiedli nr 2 i 6,

c)       w przypadku obszaru opisanego w załączniku nr 4  i 5 do uchwały: mieszkańcy sołectwa Piechanin i osiedla nr 3 i 7

W razie pytań lub wątpliwości co do konsultacji proszę o kontakt z Referatem Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami:

tel (61) 282 67 03 lub email. m.buska@ug.czempin.pl

 

Burmistrz Gminy Czempiń

(-) Konrad Malicki

 

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 7 stycznia 2021 r. nr 279/21 - przejdź

Wzory formularzy znajdują się poniżej:

FORMULARZ DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA BOROWO ORAZ OSIEDLA NR 4 i 5.

FORMULARZ DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA PIOTRKOWICE ORAZ OSIEDLA NR 2 i 6.

FORMULARZ DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA PIECHANIN ORAZ OSIEDLA NR 3 i 7

Ankiety konsultacyjne znajdują się poniżej:

ANKIETA KONSULTACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA BOROWO ORAZ OSIEDLA NR 4 i 5

ANKIETA KONSULTACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA PIOTRKOWICE ORAZ OSIEDLA NR 2 i 6.

ANKIETA KONSUTACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA PIECHANIN ORAZ OSIEDLA NR 3 i 7