Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

29 maja 2023

Zielona klasa w Głuchowie dofinansowana

Zielona klasa w Głuchowie dofinansowana

Gmina Czempiń korzystając z możliwości aplikowania o środki na trwającą inwestycję przy Szkole Podstawowej im. H. Gieburowskiej w Głuchowie w postaci budowy zielonej klasy, w styczniu 2023 r. złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej. W dniu 19 maja br. zostały opublikowane wyniki oceny wniosków. Wniosek Gminy Czempiń, na skutek przeprowadzonej oceny, został wybrany do dofinansowania. Dotacja w wysokości ponad 68 tys. złotych pokryje ponad 70% kosztów przedsięwzięcia. Zadanie obejmowało budowę zielonej klasy jako obiektu zlokalizowanego na wolnym powietrzu i dedykowanego prowadzeniu zajęć edukacyjnych. Klasa ta, usytuowana poza budynkiem szkolnym, jest standardowym wyposażeniem w wielu szkołach europejskich i amerykańskich. Dzięki wyposażeniu w ławki, stoły drewniane i mobilną tablicę sucho-ścieralną, „zielona klasa” to idealne miejsce do prowadzenia zajęć, seminariów i spotkań. Rozwiązanie to umożliwia zmianę klasycznego podejścia do procesu lekcyjnego na rzecz doświadczenia przez dzieci i młodzież wpływu natury i działania na stan zdrowia, samopoczucie i ogólny rozwój intelektualny, fizyczny i percepcyjny. Sala jest zadaszona i wyposażona w ściany boczne wykonane z przezroczystej plandeki, z możliwością podwieszania, co daje możliwość prowadzenia zajęć w różnych warunkach pogodowych. W ramach budowy „zielonej klasy”, oprócz samej wiaty zamontowano 2 lampy solarne LED, 4 stoły i 8 ław drewnianych oraz 4 tablice edukacyjne. Na tablicach w przystępny sposób przedstawione są treści dotyczące zapobiegania zmianom i adaptacji do zmian klimatu oraz efektywności energetycznej i ochronie powietrza, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarce odpadami i ochronie powierzchni ziemi. W pobliżu „zielonej klasy” założono dwie małe łąki kwietne. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 96 tysięcy złotych.