Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

19 lipca 2023

XI edycja konkursu Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

XI edycja konkursu Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił XI edycję konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” dla uczestników samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

W ramach konkursu gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie:

zakupu wyposażenia obiektów użyteczności publicznej (np. stoły, krzesła, sprzęt AGD, nagłośnienie do świetlic lub sal wiejskich),
zakupu towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów (np. instrumenty dla zespołów folklorystycznych czy tradycyjne stroje lub ich elementy),
zakupu materiałów promujących wieś (np. banery, roll-up’y, namioty).
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 3 000 zł i nie więcej niż 8 000 zł dla pojedynczego projektu. Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w terminie do 7 sierpnia 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.:

61 626 65 08,
61 626 65 10,
61 626 65 17
61 626 65 21


Pliki do pobrania:

Uchwała ws. ogłoszenia konkursu
REGULAMIN
WNIOSEK
Oświadczenie ws. wkładu własnego gminy (wzór)
Oświadczenie o podatku VAT (wzór)
Oświadczenie ws. rozeznania cenowego (wzór)