Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

6 marca 2024

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji 6 marca 2024 r.

Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wniesienia aportem jako wkład niepieniężny do spółki - przejdź

 

Data publikacji 14 lutego 2024 r.

Zarządzenie i wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego – działka 114/4 obręb Jasień - przejdź

 

Data publikacji 31 stycznia 2024 r.

Zrządzenie i wykaz w sprawie oddania w najem lokalu mieszkalnego - przejdź

Wykaz - przejdź

 

Data publikacji 10 stycznia 2024 r.

Zarządzenie i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego w lokalizacji Donatowo - przejdź

 

Data publikacji 30 sierpnia 2023

„Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czempiń przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej” - przejdź

 

Data publikacji 11 maja 2023

„Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiednich, działki 26/4 i 57/1 obręb Głuchowo” - przejdź

 

Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiednich, działki 26/4 i 57/1 obręb Głuchowo - przejdź