Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

23 maja 2023

Wybrano Sołtysa Sołectwa Gorzyczki

Wybrano Sołtysa Sołectwa Gorzyczki

22 maja 2023 roku odbyły się wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Gorzyczki.

W Zebraniu Wiejskim uczestniczyło 12 osób. Jedynym kandydatem, wybranym jednogłośnie w głosowaniu tajnym, była pani Ewa Pużyńska. Stanowisko zostało obsadzone po wakacie trwającym od 9 września 2020 roku.

Pani Sołtys serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

 

Foto: Z. Kramek