Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

19 lipca 2023

VII edycja konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska

VII edycja konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił kolejną edycję konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” dla uczestników programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

Celem konkursu jest ocena aktywności społeczności lokalnych uczestniczących w programie oraz wskazanie i nagrodzenie, również w formie finansowej, tych najbardziej aktywnych. Laureaci konkursu otrzymują nagrody finansowe, pamiątkowy dyplom oraz tytuł „Aktywna Wieś Wielkopolska”.

Szczegóły naboru zgłoszeń do konkursu określone zostały w regulaminie (plik do pobrania).

Wypełniony, podpisany przez wójta lub burmistrza, zeskanowany formularz zgłoszenia należy przesłać drogą mailową na adres: odnowawsi@umww.pl w terminie do 21 sierpnia 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać również pod numerami tel.:

61 626 65 29
61 626 65 37
61 626 65 14
Pliki do pobrania

Uchwała ws. ogłoszenia konkursu

REGULAMIN KONKURSU

Formularz zgłoszenia sołectwa (miejscowości)