Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

03 sierpnia 2016

Świadczenia rodzinne, stypendia szkolne, zasiłek alimentacyjny

Świadczenia rodzinne, stypendia szkolne, zasiłek alimentacyjny

„ŚWIADCZENIA RODZINNE - 2016/2017” 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, że w związku ze zbliżającym się końcem okresu zasiłkowego 2015/2016 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 (od 01-11-2016 roku do 31-10-2017 roku) przyjmowane będą począwszy od miesiąca września 2016 roku. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 roku, ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 listopada 2016 roku. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2016 do dnia 30 listopada 2016 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 roku. 
Ponadto informujemy, że dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania za miesiące wrzesień 2016 i październik 2016 będzie wypłacony po dostarczeniu zaświadczenia ze szkoły o kontynuacji nauki do dnia 9 września 2016r.

Wnioski są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czempiniu, ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, pok. nr 15 oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu www.czempin.ops.info.pl


"STYPENDIUM SZKOLNE 2016/2017"

Wnioski dotyczące ustalania prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 będą przyjmowane w terminie 1-15 września 2016r.

 

„FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - 2016/2017” 

Informujemy, iż od 1 sierpnia 2016 można składać wnioski o ustalenie prawado świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017.

W przypadku wniosków złożonych wraz z kompletem dokumentów do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata za miesiąc październik nastąpi do 31 października. Natomiast w przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do 30 listopada.

Wnioski są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czempiniu, ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, pok. nr 15 oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu www.czempin.ops.info.pl