Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

25 lipca 2016

Dotacja na ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą

Dotacja na ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą

„W cieniu dębu” – ścieżka edukacyjno – przyrodnicza w Czempiniu

W dniu 6 lipca Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpatrzył wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny edukacji ekologicznej w zakresie realizacji audycji radiowych lub telewizyjnych dotyczących obszaru województwa wielkopolskiego; tworzenia i rozwoju ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych oraz rozwoju ośrodków edukacyjnych i przyrodniczych w roku 2016. Wniosek Gminy Czempiń miał liczną konkurencję, gdyż łącznie w konkursie złożono 129 wniosków. Gmina Czempiń uzyskała dotację w wysokości 20 000,00 zł. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Czempiniu została przewidziana gównie jako obiekt edukacyjny, z którego nie tylko będą mogli skorzystać uczniowie czy przedszkolacy, ale także rodzice z dziećmi. Ścieżka będzie także ciekawym elementem umilającym spacer nie tylko mieszkańcom gminy ale też turystom. Fundamentalnym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony przyrody oraz poznawanie chronionych gatunków drzew, roślin i zwierząt. W ramach przedsięwzięcia planuje się zakupić: 6 tablic edukacyjnych, 5 tablic interaktywnych przybliżających różnorodność świata roślin i zwierząt, tablicę z regulaminem, bramę wejściową z nazwą ścieżki oraz zegar słoneczny. W obawie przed aktami wandalizmu zamontowany zostanie monitoring. Rolę informacyjno-promocyjną projektu pełnić będą plakaty oraz ulotki rozkolportowane wśród mieszkańców Gminy Czempiń oraz mieszkańców okolicznych Gmin. Szlak spacerowy zlokalizowany będzie przy gminnym targowisku „Mój rynek”, w okolicy którego  znajduje się  200 letni dąb szypułkowy oraz rzeka Olszynka. Termin zakończenia prac nad inwestycją przewiduje się na koniec grudnia 2016 roku.

 

Przedsięwzięcie pn.: „W cieniu dębu – ścieżka edukacyjno – przyrodnicza
w Czempiniu” dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

www.wfosgw.poznan.pl