Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

07 lipca 2016

Profilaktyka raka jelita grubego

Profilaktyka raka jelita grubego

Profilaktyka raka jelita grubego oraz raka prostaty

W dniu, 17 czerwca 2016 roku, w Urzędzie Gminy w Czempiniu, odbyła się pogadanka na temat: „Profilaktyki nowotworu jelita grubego i odbytnicy dla kobiet i mężczyzn od 50 roku życia”, przeprowadzona przez Dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu – lekarza onkologa Dariusza Godlewskiego.

Pogadanka była pierwszym etapem badań profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Czempiń. Podczas spotkania mieszkańcy gminy odebrali 40 probówek służących pobieraniu i przygotowaniu materiału niezbędnego do przeprowadzenia badania.

Kolejni zapisani na badania mieszkańcy mieli możliwość ich odbioru po spotkaniu.

W sumie z badań skorzystało 49 mieszkańców naszej Gminy.

W dniu 6 lipca 2016 roku probówki z pobranym materiałem odbierali laboranci z Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykonujący badanie krwi na oznaczenie poziomu PSA w ramach profilaktyki nowotworów prostaty dla mężczyzn od 50 roku życia.

Z badań tych skorzystało 27 panów z terenu Gminy Czempiń.

Wyniki badań zostaną przesłane na adresy mieszkańców.

Badania były organizowane we współpracy z Urzędem Gminy w Czempiniu.

Za udział i zainteresowanie Mieszkańców serdecznie dziękujemy!